Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    d’Orchimont

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2227
  • Adlad: 1812-04-06
  • Introducerad: 1814-03-12
  • Ursprung: Luxemburg

Ingress

Adlig ätt från Luxemburg med rötter i 1100-talet, uppkallad efter den 1636 förstörda borgen Orchimont. Äldste kände stamfader för den här aktuella grenen de Bièvres, efter ett gods med detta namn, är Jean Louis d´Orchimont (född 1580). Hans sonsons son, tidigare kaptenen i fransk tjänst Jean d´Orchimont (1686–1754), inflyttade 1722 till Stockholm och var där verksam som fransk språklärare. Dennes sonson, avskedade majoren Carl Ferdinand Johan d´Orchimont (1757–1824), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1812 6/4 på Stockholms slott av konung Karl XIII med oförändrat namn, och introducerades 1814 12/3 under nr 2227. Hans son, adjutanten hos kronprinsen, översten och chefen för Västgöta-Dals regemente, sedermera generalmajoren och landshövdingen i Skaraborgs län, Wilhelm Albrecht d´Orchimont (1783–1861), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform 1817 7/10 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet Dorchimont till åtskillnad från den andra ätten. Han introducerades samma år 15/11 under nr 2252. Ätten utgick dock 1824 11/1 då han ärvde faderns äldre värdighet. Ätten utgick i Sverige på svärdssidan 1951 27/9 och på spinnsidan 1995 17/11 men fortlever i Australien. Originalsköldebrevet från 1812 i privat ägo, medan originalsköldebrevet från 1817 sedan 1965 är donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En gyllene sköld, midt i hvilken ses ett till höger gående svart vildsvin med hvit huggtand och midt på sidan af detsamma en lika blå sköld af silfver, hvaruti visar sig ett på bakfötterna upprest, äfven till höger gående rödt lejon med uppböjd svans. På vapenskölden står en till höger vänd öppen tornerhjelm af silfver med gyllene böglar och belagd med en af guld och svart sammanvriden hjelmkrans, utur hvilken utmed hvarandra uppstiga tvenne upprättstående vingar, af hvilka den högra, som är af guld, synes bakom den andra eller venstra, som är svart, begge med fjädrarna vända bakåt eller visande sig vände åt venster. Löfverket, som omgifver sköldens öfra hälft, är utvändigt svart men innantill af guld, alldeles såsom vapnet här med sina rätta färger afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 17:062, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco