Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Dickson

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 406
  • Adlad: 1885-06-05
  • Introducerad: 1886-05-03
  • Ursprung: Skottland, Kelso

Ingress

Släkten härstammar från Skottland. Äldste kände stamfader är borgaren i Kelso, William Dickson (född 1570). Hans ättling i sjunde led var kommerserådet och grosshandlaren i Göteborg, James Dickson (1784–1855), vilken 1809 inflyttade från Montrose till Sverige. Dennes son, grosshandlaren och mecenaten i Göteborg, Oscar Dickson (1823–1897), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1880 9/4 på Stockholms slott av konung Oskar II. Han introducerades 1880 14/9 under nr 2340. Han upphöjdes vidare, såsom den siste i Sverige i friherrlig värdighet, enligt samma lagrum 1885 5/6 på Stockholms slott av samme konung. Han introducerades i denna egenskap 1886 3/5 under nr 406 varvid den adliga ätten utgick. Originalsköldebrevet är sedan 1966 donerat till Riddarhuset. Friherrebrevet i original förvaras sedan 1955 i Riddarhuset. Valspråk: Coelum versus »Mot himlen«.

Läs mer

Blasonering

”… En fyrdelad gyllene sköld, belagd med en likaledes gyllene hjertsköld, innehållande den del af adeliga vapnet, som utgöres af ett rödt hjerta, hvarifrån gå tvenne utslagna svarta vingar. Uti första och fjerde fälten synes en röd fembladig ros med fröhus af guld och gröna blomfoder, och i andra och tredje fälten en blå stjernbelagd balk, liknande den, som förekommer i adeliga vapnet. På skölden hvilar en friherrlig krona mellan tvenne, med dylika koronor krönta öppna tornerhjelmar. Ofvanpå den högra tornerhjelmen synes den adeliga hjelmprydnaden, hvilken utgöres af bilden i hjertskölden och på den venstra tvenne gröna lagerquistar, som tillsammans bilda en krans. Det skölden omgifvande löfverket är af blått och guld. Öfver vapnet säfvar på ett hvitt fladdrande band valspråket ”Coelum versus”.” Friherreskissen i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco