Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    de Maré

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2332
  • Adlad: 1860-05-04
  • Introducerad: 1860-07-31
  • Ursprung: Frankrike

Ingress

Släkten härstammar från Frankrike. Äldste kände stamfader är Jacques Le Bel de Maré (död 1701), som invandrade till Sverige och blev 1644 kammartjänare hos dåvarande pfalzgreven Karl Gustav, sedermera konung Karl X Gustav. Hans sonsons sonson, protokollssekreteraren och bruksägaren Anders Baltzar de Maré (1798–1882), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1860 4/5 på Stockholms slott av konung Karl XV med bibehållet namn. Han introducerades samma år 31/7 under nr 2332. Den äldre grenen överflyttade i början av 1900-talet till Argentina. Ätten har gemensamt ursprung med den utdöda adliga ätten Ridderborg nr 1428. Originalsköldebrevet är sedan 1937 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En rätt uppstående Engelsk sköld af silfver, som är styckad af en swart balk, hvilken på ömse sidor om sig, till ett afstånd af en kafles bredd, har en röd sträng. I midten af sköldens öfre fält synes en rätt uppstående röd heraldisk lilja. På skölden är ställd en öppen, med treradigt galler försedd adlig tornerhjelm, som till det yttre af stål i naturlig färg och till det inre röd, har hjelmnaglar och den nedre kanten af guld. Omkring hjelmens hals hänger en riddarkedja med dervid fästadt smycke af guld. På hjelmen är lagd en af silfver och rödt virad hjelmkrans, från hvilken uppskjuta tvenne utåt spände vingar, af hvilka den högra är till nedre hälften röd och till den öfre svart, samt den venstra wingen åter omvändt till nedre hälften svart och till den öfre röd. Emellan wingarne synes en med nedra spetsen mot hjelmkransen stödd, rätt uppstående röd heraldisk lilja. Från hjelmen utgår löfverket, slutande sig nedåt sköldens bägge sidokanter samt är till det yttre af silfver och till det inre rödt, aldeles som sköldemärket med sina rätta och egentliga färger här afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco