Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    de Geer af Leufsta

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 253
  • Adlad: 1773-08-29
  • Introducerad: 1774-02-24
  • Ursprung: Brabant, Liége

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten De Geer nr 291, se dito. Hovmarskalken Charles de Geer (1720–1778) upphöjdes i friherrlig värdighet 1773 29/8 på Forsby i Södermanland av konung Gustav III. Han skulle skriva sig till sitt eget adliga gods (Leufsta), samt introducerades sålunda 1774 24/2 under nr 253 med namnet de Geer af Leufsta. F d ryttmästaren vid Livgardet till häst, sedermera överstekammarjunkaren, lantmarskalken och en av rikets herrar, friherre Carl De Geer af Leufsta (1781–1861), upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1818 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Han introducerades 1819 17/11 under nr 131, men slöt själv ätten på svärdssidan 1861 30/7. Den yngre grenen är bosatt i Schweiz och Frankrike. Friherrebrevet i original i privat ägo. Valspråk: Non sans cause »Inte utan orsak«.

Läs mer

Blasonering

”… Den Adeliga Ätten De Geers urgamla Wapn och Skjöld af Silfwer, uti hwilcken Fem Röda, lika stora spetsiga Rutor sträcka sig emellan den högra och wänstra Kanten af Skölden, och äfwen med sina Spetsar widröra den öfra och den nedra skjöldens kant. Den medlersta Rutan är Stolpewis öfwerlagd med Trenne gyllende Franska Lilljor. Den ena mitt uppå denna rutan och de begge öfrige in emot hwardera desz Spetz. Ofwan på Skjölden wisa sig Twenne emot hwarannan wände Öpna och med Friherre Cronor Krönte Tornere Hielmar, samt der emellan en Friherrlig Crona. Öfwer den Högra Hjelm Cronan uptittar hufwudet med Halsen samt den öfra delen af bålen utaf en hwit Bagge, wändandes sig rätt fram; uppå den wänstra Hielmen ses Ribbinge ättens Hielmprydnad, ett gyllende Sjöblad med stjelcken ned åt wänd, emellan Twenne i ändarne öpna Buffelhorn mitt i tu wäxelwis fördelte af blått och guld. Skjölden hålles af 2ne gyllende Leijon, som wända hufwudet rätt fram, och hwilcka stå på en blå Piedestal, i hwilckens öfra kant läses med gyllende bokstäfwer Familien De Geers af ålder nyttjade walspråk: Non sans Cause; Aldeles som det i detta Wårt gifna Bref afmålat är.” Friherrebrevet i original, privatägt.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein