Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Cederström

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 135
  • Adlad: 1819-05-11
  • Introducerad: 1821-05-30
  • Ursprung: Sverige, Småland, Kalmar

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Cederströms, nr 211, första yngre gren, se dito. Statsrådet, amiralen och tjänstgörande general­adjutanten för flottorna, sedermera en av rikets herrar och generalamiralen Olof Rudolf Cederström (1764–1833), upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1819 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan, och introducerades 1821 30/5 under nr 135. Grevebrevet i original är sedan 1954 donerat till Riddarhuset. Vapenritning i original förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Sköld, belagd med en spets af silfwer, uti hwilken stå trenne grönskande Cedrar på ett uti en ström warande berg. I hwartdera af sidofälten, som äro röda, ses en fyrabladig gyllene Ros. På skölden stå trenne med Grefweliga kronor betäckta öppna Tornerhjelmar och på den medlersta af dem ett rundt ofwantill creneleradt Castell med hwälfd port emellan twå runda styckegluggar, samt med trenne dylika i bredd upptill: warande på castellet upprest en flaggstång, på hwilken öfwerst ses Swenska Örlogsflaggan åt höger swajande, men en Rysk flagga nertill åt samma sida struken. De twenne andra hjelmarne föra lika hjelmprydnad som Ättens Friherrewapen, nemligen högra hjelmen en rödklädd högerarm, som i handen håller ett guldkors och är uppsträckt emellan twenne utåt fläktande wingar, af hwilka den högra är till öfra hälften af silfwer och till den nedra röd, men den wenstra twertom, och på hwardera af deras afdelningar en femuddig gyllene stjerna. Öfwer wenstra hjelmen ses twenne i kors lagda armar med händerna hållande i kors twenne till en krans böjda gröna lagerqwistar, emellan hwilka en femuddig gyllene stjerna swäfwar. Skölden stödjes å hwardera sidan af en Delfin med uppåt i ring slagen stjert, liggande på en skeppsrå med derwid bundet eller uppfångadt segel; Alldeles såsom Wapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.” Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco