Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Carpelan

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 38
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Finland, Egentliga Finland, Loimijoki (Alastaro) Socken, Niinijoensuu

Ingress

Ätten härstammar på mödernet från den gamla finländska frälsesläkten Karpelain(en). Dess äldste kände stamfader är Påvel Karpelain (levde 1420) av gammalt frälse, vilken erhöll frälsebrev 1407 7/12 i Åbo av konung Erik XIII (av Pommern). Ätten utgick på svärdssidan med hans son väpnaren Thord Karpelain (levde 1488) till Vias och Vuorenpää i Töfsala socken. Den yngre släkten härstammar från en Reimar (Remar), vilken ägde två gods i Niinijoensuu i Loimijoki (nuvarande Alastaro) socken. Hans son Michael (Remigii) till Niinijoensuu var gift med Anna Thordsdotter (var änka 1532 och död ca 1541), som var dotter till ovanstående Thord Karpelain av den äldre släkten. Deras son prosten och kyrkoherden i Töfsala Michael Michaelis Karpelain (död troligen 1560) upptog moderns släktnamn och vapen. Han ägde Vias och Ristinkylä i Töfsala socken, och deltog därför i adelns rusttjänst. Hans sonson, assessorn i Åbo hovrätt Lars Carpe-lan (1566–1648), introducerades å ättens vägnar 1625 (10/3–4/4). Ätten erhöll genom lottning nr 1 i dåvarande tredje klassen, svenneklassen, något som senare ändrats till nr 38, och uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten ansågs tidigare utgången på svärdssidan 1892 21/5, men en tidigare icke redovisad gren har 1983 påförts stamtavlan. Ätten har 1771 utgrenat sig i friherrliga ätten Carpelan nr 281, se dito. Landshövdingen och brigadchefen i Karelen sedermera generalmajoren och landshövdingen i Kuopio län, Simon Wilhelm Carpelan (1733–1814), jämte yngre brodern, landshövdingen i Uleåborgs och Kajana län samt brigadchefen sedermera generallöjtnanten i armén och landshövdingen i Göteborgs och Bohus län, Johan Fredric Carpelan (1745–1808), upphöjdes i friherrlig värdighet 1790 15/5 på redden för Fredrikshamn av konung Gustav III. De introducerades 1792 2/1 under nr 310. Simon Wilhelm slöt själv sin ättegren 1814 4/1 och Johan Fredrics utgick 1842 10/12. Originalfrälsebrevet för äldre släkten från 1407 förvaras i Kungliga biblioteket. Friherrebrevet i original för friherrliga ätten nr 310 från 1790 förvaras sedan 1935 i Finlands Riddarhus.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland