Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Brunow

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 689
  • Adlad: 1575-06-18
  • Introducerad: 1664-08-27
  • Ursprung: Ösel, Soneburg (Sverige, Småland troligen)

Ingress

En tidigare tradition gjorde gällande att ätten skulle härstamma från ätten Brunnow i Kurland. Detta har dock visat sig vara helt felaktigt. Släktens äldste kände stamfader är istället fogden i Soneburg på Ösel sedan i Hapsal, Bryniel Gudmundsson Smålänning (levde 1589 men var död 1590), vilken adlades 1575 18/6 av konung Johan III. Han inkom senare från Estland till Finland och var borgfogde och arklimästare i Helsingfors. Hans son, fänriken Göran Brynielsson (även kallad Jöran Brynne eller Brunou och som levde 1645 men var död 1650), anhöll 1634 om introduktion men ålades att inkomma med flera bevis. Dennes två söner, löjtnanten sedermera överstelöjtnanten Arvid Reinhold Brunnow (1636–1693) och ryttmästaren sedermera överstelöjtnanten Carl Brunnow (död 1676) erhöll 1664 27/7 resolution om introduktion och introducerades samma år 27/8 under nuvarande nummer 689. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, och utgick på svärdssidan i Sverige 1820 15/2. Emellertid hade de i Finland levande grenarna immatrikulerats på Finlands Riddarhus 1818 26/1 under nr 56 bland adelsmän. Arvid Reinholds ättegren utgick på svärdssidan 1849 2/4 och hela ätten betraktades som utgången 1873 23/6. Dock kvarlevde en släktgren som inte immatrikulerats 1818 och därav har grenar immatrikulerats på Finlands Riddarhus 1974, 1990 och 2003. Medlemmarna av huvudmannagrenen skriver sig Brunou. Beträffande personbeståndet se Finlands Adelskalender.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast