Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Boije af Gennäs

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 16
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1634-07-03, (beslut 1629-09-08)
  • Ursprung: Finland, Nyland, Pojo socken

Ingress

Frälsesläkt som härstammar från Finland. Den framträder 1503 med landssynemannen i Pojo socken i Nyland, Anders Boije (var död 1537). Genom sitt giftermål med Brita Rötkersdotter, övertog han såväl godset Gennäs i Pojo socken som vapenbild efter svärfadern, väpnaren Rötker Olofsson (Djekn), och var den förste som bar namnet Boije. Hans sonsons sonson, Göran Boije (död 1660) introducerades å ättens vägnar 1625 (10/3–4/4) i tredje klassen, svenneklassen, efter lottning under dåvarande nr 77. Eftersom hans farfar varit riksråd uppflyttades enligt ett beslut 1629 8/9 han och hans gren 1634 3/7 i andra klassen, riddarklassen, under nuvarande nummer 16, och kallades Boije af Gennäs, medan övriga kvarblev under nr 77. Hans sonson Hugo Eberhardt Gustaf Boije (1709–1750) gick 1719 i rysk tjänst och blev sedermera rysk generalmajor. Boende i Livland inskrevs han på Livlands Riddarhus i Riga 1747 med namnet von Boye under nr 59. Denna gren liksom hela Görans gren utgick 1850 29/3, efter att ha utgått i Sverige (Finland) på svärdssidan 1747. Emellertid kom även övriga medlemmar av ätten Boije att räknas till ätten Boije af Gennäs och den gamla ätten Boije nr 77 förekom inte längre i den nya matrikeln från 1727. Ätten fortlever även i Finland, där flera grenar, bl a huvudmannagrenen, immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 28/1 under nummer 1 bland adelsmän. En från Sverige till Finland inflyttad gren inskrevs där 1857 8/10, men utgick på svärdssidan 1891 8/5. Landshövdingen i Nylands och Tavastehus län, Hans Henric Boije (1716–1781), upphöjdes i friherrlig värdighet 1771 15/10 på Stockholms slott av konung Gustav III och introducerades 1777 under nr 294 med namnet Boije af Gennäs men hans ättegren utgick med honom själv 1781 2/10. Emellertid skulle, enligt kunglig resolution given 1773 22/2 av konung Gustav III, friherrebrevet innefatta även hans avlidne broders, överjägmästaren Eric Gustaf Boijes (1702–1751) då levande sju barn, sex söner och en dotter. Av denna ättegren immatrikulerades en gren på Finlands Riddarhus 1818 28/1 under nr 20 bland friherrar, men utgick 1930 8/11. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1880 13/8, men kan möjligen fortleva i Tyskland och Indien. Friherrebrevet i original i privat ägo. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland