Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Björnstjerna

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 140
  • Adlad: 1826-05-11
  • Introducerad: 1828-03-29
  • Ursprung: Sverige, Uppland, Uppsala

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Björnstjerna nr 2017, se dito. Generalmajoren sedermera ministern, en av rikets herrar och generalen Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna (1779–1847), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1815 26/1 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Han introducerades samma år 25/2 under nr 349. Han upphöjdes vidare i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1826 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan och introducerades 1828 29/3 under nr 140 varvid den friherrliga ätten utgick. Friherrebrevet liksom grevebrevet i original förvaras sedan 2005 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En klufven och tvärdelad Sköld, på hwars midt är fästat Ättens Stam-wapen eller en gyllene Sköld, belagd med en blå bande, i hwilken glindra sju femuddiga gyllene stjernor i den ställning, som den så kallade Carlawagnen eller Constellationen stora Björnen på himmelen äger. I Grefvliga eller oförändradt bibehållna Friherrliga sköldens öfra högra fält, som är af silfver, ses twänne såsom ett Andreæ-kors öfver hvarandra lagda blå Commando-stafwar med gyllene ändar. I öfra wenstra fältet, som är blått, ses den Norrska Stridsyxan af gull, med åt höger wänd bila och i rundning åt wenster böjdt skaft. I det högra nedra fältet, som äfven är blått, står på grön mark en gyllene, med stor port och styckegluggar försedd, uptill crenelerad Borg eller Castell och i det nedra wenstra fältet, som är af silfwer, ses ett uprätt stäldt, draget, twäeggadt Svärd, behängt vid spetsen med en grön Lagerkrans. På skölden hvila trenne med grefvliga kronor betäckta öppna Tornerhjelmar, af hvilka den medlersta bär ättens gamla Hjelmprydnad eller öfre delen af en uprest, till höger wänd svart Björn, som omkring halsen har ett gyllene band, med ett derwid hängande kors af gull och mellan ramarne håller en stjelk med gröna blad och tvänne gyllene fembladiga blommor. Ur högra hjelmkronan upreser sig, emellan tvänne hvita Fanor på gyllene stänger, en stålklädd höger-arm, hållande i beväpnade handen en gyllene commando-staf; på den wenstra åter äro tvänne gyllene stridsklubbor eller så kallade Morgonstjernor i kors stälde. Skölden stödjes af tvänne tilbakaseende hvita Enhörningar med gyllene horn: stående tillika med densamma på en prydlig fotställning, aldeles såsom Wapnet här ofwan med sina rätta och egenteliga Färgor afmåladt finnes.” Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco