Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Bildt

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 404
  • Adlad: 1864-05-03
  • Introducerad: 1865-08-31
  • Ursprung: Danmark, Jylland

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Bildt nr 678, se dito. Överståthållaren i Stockholm, generalmajoren och förste adjutanten hos konung Karl XV sedermera generallöjtnanten, riksmarskalken och statsministern Didrik Anders Gillis Bildt (1820–1894), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1864 3/5 på Stockholms slott av konung Karl XV. Han introducerades 1865 31/8 under nr 404. Friherrebrevet i original är sedan 1933 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En rätt uppstående Fransysk sköld, som är klufwen och delad, midtuppå hwilken är inom en ram af guld fästad en likadan blå hjertsköld, hwarå synes Adliga ätten Bildts wapen, som är trenne heraldiska liljor, ställda en och twå. I hufwudsköldens första och fjerde fält, som äro blå, ses en bröstbild af guld, med af en äldre furstlig krona täckt hufwud, hwarifrån nedåt axlarna håret är nedhängande. Halsen och bröstet äro täckta af en framtill hopfästad hermelinsbrämad mantel. I andra och tredje fälten, som äro röda, ses ett till höger gående lamm af silfwer, uppehållande med högra frambenet stången till en hwit twåtungad fana, som är klufwen och delad af ett rödt korsz. Midt uppå skölden är ställd en Swensk Friherrlig krona mellan twänne af dylika kronor täckta, sidoställda, med femradigt gyldene galler försedda öppna tornerhjelmar, som äro till det inre röda, samt till det yttre af stål i naturlig färg, och omkring hwilkas halsar synes en gyldene riddarkedja med derwid fästadt smycke. Å högra hjelmen synes Adliga ätten Bildts hjelmprydnad, som är twänne på hjelmkronan sig stödjande, i stål klädda, uppåt sträckta och mot hwarandra böjda armar, som i hwardera handen ses hålla en heraldisk lilja. Ur wenstra hjelmkronan synes uppstiga främre delen af en dufwa af silfwer, med uppåt sträckt hals, till höger wändt hufwud och med röd näbb, samt wingarna uppåt sträckta och utåt spända. Emellan och utomkring hjelmarne sträcker sig löfwerket, som i fyra afsatser är wexelwis till det inre blått och till det yttre af silfwer, samt till det inre rödt och till det yttre af guld. Skölden, ställd på en prydlig fotställning af guld, uppehålles af twänne bakåt seende lejon af guld, med öppna gap, utsträckta tungor, samt uppåt sträckta, klufna swansar; aldeles som wapnet med sina rätta och egentliga färger här afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco