Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Berch

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1774
  • Adlad: Uradel & 1799-02-05, adoption
  • Introducerad: 1723-10-14 & 1813-05-24
  • Ursprung: Estland, Harrien

Ingress

Medeltida adlig ätt som härstammar från Estland. Den framträder i Harrien i Estland med en Nikolaus de Monte (nämnd 1371–1405). Äldste dokumenterade stamfader anges vara en Caspar Bergk till Jöggis i Wolde socken på Ösel. Han uppges vara farfar till öselska lantrådet, överstelöjtnanten i svensk tjänst, Caspar Bergk (nämnd 1634 och 1645) till Jöggis. Dennes sonson, kaptenen vid Livgardet sedermera översten Caspar Johan Berch (1688–1761), introducerades efter ansökan utan brev eller remiss 1723 14/10 under nuvarande nr 1774. Ätten utgick 1803 16/2 med hans son, översten Otto Christopher (von) Berch. Emellertid hade på den senares ansökan Kungl Maj:t genom kunglig resolution given 1799 5/2 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf beviljat kusinsonen, förre majoren i rysk tjänst sedermera svenske hovmarskalken Georg Philipp Ludwig von Bergh (1769–1817) och hans bröstarvingar adoption på den utgångna ättens yngre gren. De fick rätt att föra samma vapen och skriva sig von Berch samt å samma nummer introduceras. Han introducerades sålunda 1813 24/5 under den yngre grenens nr 1774.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland