Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Bennich

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2339
  • Adlad: 1864-05-03
  • Introducerad: 1865-10-11
  • Ursprung: Danmark, Schleswig, Flensburg

Ingress

Tidigare angavs att släkten härstammar från Halland. Modernare forskning har reviderat ättens härstamning och spårar den till Schleswig. Den med visshet äldste kände stamfadern är häradsdomaren i Hallands län Hartwig Bennich (död 1666) vars fader levde i Flensburg. Hans sonsons sonsons son, landshövdingen i Jämtlands län sedermera generaltulldirektören, Nils Axel Gustafsson Bennich (1817–1904), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1864 3/5 på Stockholms slott av konung Karl XV med bibehållet namn. Han introducerades 1865 11/10 under nr 2339. Originalsköldebrevet är sedan 1949 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En rätt uppstående Fransysk sköld af guld, hvarå synas i naturlig färg tvänne med hvarandra sålunda sammanflätade grenar, att från hvarderas yttersida utskjuta trenne gröna ekblad och tvänne bruna ekollon, från hvarderas innansida ett grönt ekblad, samt från midten af deras öfre öppning ett brunt ekollon. På skölden är ställd en femgallrad öppen tornerhjelm, till det inre röd och till det yttre af stål i naturlig färg, med nedomkring en skoning af guld. Omkring hjelmens hals synes en riddarkedja jemte dervid fästadt smycke af guld. På hjelmen är lagd en af guld, svart och grönt virad hjelmkrans, från hvilken uppskjuta tvänne korslagda grenar i naturlig färg, och från hvarderas yttersida utgå tvänne gröna ekblad och tvänne bruna ekollon, samt från dess öfre vinkel ett brunt ekollon. Från hjelmen utgår, hängande nedåt sköldens båda sidokanter, löfverket, som till det yttre är omvexlande af guld och grönt, samt till det inre svart; aldeles som sköldemärket med sina rätta och egentliga färger här afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco