Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Bagge af Söderby

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 147
  • Adlad: 1590-04-08, renovation på gammalt adelskap, uradel
  • Introducerad: 1627-02-14
  • Ursprung: Sverige, Småland, Ljungby socken, Hjälmaryd

Ingress

Ätten har tidigare ansetts vara en yngre gren av den utdöda adliga ätten Bagge av Berga nr 118. Modern forskning har dock visat att ättens stamfader Sven Pedersson (Bagge) inte var äkta son utan naturlig son till Peder Halstensson Bagge (levde 1599), till Söderby (nu Sörby) i Örtomta socken i Östergötlands län. Detta kan förklara varför Sven Pedersson (levde 1599 och i sköldebrevet kallad Swenn Personn) erhöll eget sköldebrev 1590 8/4 på Stockholms slott av konung Johan III. Den annars identiska skölden hade annorlunda färger och en annan hjälmprydnad i jämförelse med ätten Bagge af Berga. Tilläggas kan att trots att ätten kom att kallas Bagge af Söderby, ärvdes inte Söderby av Sven Pedersson och dennes ättlingar utan av Peder Halstensson Bagges hustrus (från vilken godset ursprungligen kom) dotterdotter från hennes första gifte. Ätten Bagge af Berga är en gammal frälsesläkt (de s k Abjörnssönerna), känd sedan 1344 och besutten bl a i Reftele socken i Jönköpings län, som vid slutet av 1300-talet antog mödernevapnet, sparre över blad, vilket senare ändrades till hälften dubbelgrenad (”half annen”) sparre över blad. Från Abjörnssönernas ätt härstammar även på fädernet utdöda adliga ätten Gyllensparre nr 146 och på mödernet adliga Forstena-släkten nr 2 samt utdöda adliga ätten Ulffana nr 158, vilka samtliga har sparren över ett blad i vapnet. Måns Pedersson till Berga i Högsby socken, Kalmar län, skall 1517 29/2 ha erhållit renovation på frälse av riksföreståndaren Sten Sture d y. Hans sonsons sonson, landshövdingen i Jönköpings län Bengt Bagge till Berga (1594–1656) introducerades 1627 14/2 genom lottning under dåvarande nr 119, nuvarande nr 147, varvid ätten till åtskillnad från de andra ätterna Bagge fick namnet Bagge af Berga. Emellertid uppflyttades ätten 1642 23/2 till ett lägre nummer, dåvarande nr 90 och nuvarande nr 118, och ätten kallades fortsatt Bagge af Berga, medan den under nr 147 kvarvarande ätten i forsättningen benämnes Bagge af Söderby. Ätten Bagge af Berga uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, men utgick på svärdssidan 1955 14/7 och på spinnsidan 1969 11/10. Vid introduktionen 1627 synes Sven Pedersson med ättlingar ha räknats som medlemmar av ätten Bagge af Berga, men då denna 1642 23/2 uppflyttas till lägre nummer intages platsen på dåvarande nr 119, nuvarande nr 147, av Sven Pederssons sonson översten Johan Bagge (levde 1659) och ätten kallas i fortsättningen för Bagge af Söderby. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Huvudmannagrenen är sedan 1876 överflyttad till USA. En annan 1872 till USA överflyttad gren utgick på svärdssidan 1914. Den yngre grenen intogs i Adelskalendern 1980. Dessa medlemmar skriver sig Cederholm. Originalsköldebrevet från 1590 förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… halfannen försölferdh sparre och ett gröndt siöbladh ther unnder udi Blåth fjell, medh en öpen Tornerehielm, på hielmen Tu Oxe horn thet ene på högre siden försölfertt thett andre på wenstre siden blåth och theremellem ett gröndt siöbladh, Krantzenn och hielmetekiet blått och hvidt som thett herudi står afmålet.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast