Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Ankarswärd

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2109 B
  • Adlad: 1772-09-13 & 1787-08-13
  • Introducerad: 1776-12-03 & 1788-01-26
  • Ursprung: Frankrike, Vallonien

Ingress

Ursprungligen vallonsk släkt, Cochois (även Cosswa), som inkom till Sverige i början av 1600-talet. Den med visshet äldste kände stamfadern är kolaren i Finspång Nicolaes Coussoy (nämnd 1629 och död 1662). Hans son, Abraham Couchois (ca 1630–1685), var kolare i Lindesbergs socken. Dennes sonsons son, löjtnanten i armén sedermera generallöjtnanten, landshövdingen i Kalmar län och Öland samt lantmarskalken, Michael Cosswa (1742–1838), adlades 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III med namnet Anckarswärd. Han introducerades 1776 3/12 under nr 2109. Som kommendör av Svärdsorden uppflyttades han 1797 1/11 som kommendörsätt i dåvarande andra klassen, riddarklassen, under nr 2109 a, varvid den adliga ätten utgick. Han upphöjdes jämte äldste sonen, sedermera översten Carl Henrik Anckarsvärd (1782–1865), i friherrlig värdighet enligt primogenitur, varvid värdigheten åtföljer äldste son, son efter son, 1805 1/3 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf och nämnes Anckarsvärd. Han introducerades 1805 30/11 under nr 322. Carl Henrik själv upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1809 6/6 på Stockholms slott av konung Karl XIII och nämnes Ankarsvärd, samt introducerades 1810 30/5 under nr 116. Denna gren och kommendörsätten samt både friherrliga och grevliga ätterna utgick på svärdssidan 1878 3/5. Michael Anckarswärds yngre broder, kaptenmekanikusen vid Amiralitetet i Karlskrona, Magnus Cosswa (1745–1812), adlades 1787 13/8 på Drottningholms slott av konung Gustav III med namnet Ankarswärd med adoption på den äldre broderns ätt och med samma vapen. Han introducerades 1788 26/1 under dennes nr 2109, vilket vid broderns uppflyttande i riddarklassen 1797 ändrades till nr 2109 b. Medlemmar av ätten skriver sig Ankarsvärd och Anckarsvärd. Originalsköldebrevet från 1772 samt friherre- och grevebreven i original finns i Ericsbergsarkivet i Riksarkivet. Vapenritning i original approberad 1772 4/11 i Stockholm av konung Gustav III liksom original-resolutionen från 1787 är sedan 2008 deponerade i Riddarhuset. Adoptionsdiplomet från 1787 är sedan 2010 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Skjöld, af Blått och Guld klufwen, hwaruti förekommer ett Barre-wis flygande Ankare, som till färg och metall med Fältene omwäxlar. Ofwanpå står en öppen Tornerhjelm, och deruppå är upprest ett twåhändigt Swärd, Fästet af Guld, och Klingan Blå, mellan twänne hwite eller naturligt målade Swanhalsar, med utwände hufwuden, och swarte näf, hwilke med en gyllene Kjedja fasthållas wid Klingan. Hjelm-Crantsen är wriden af Guld och Blått, samt Löfwärket af Guld och Blått wäxelwis, Aldeles som detta Wapen med sina rätta Färgor här afmålat finnes.” Adoptionsbrevet i original från 1787-08-13, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein