Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Alströmer

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 302
  • Adlad: 1778-12-27
  • Introducerad: 1779-05-05
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Alingsås

Ingress

Släkten härstammar från Västergötland. Modern forskning har visat att den med visshet äldste kände stamfadern är borgaren i Alingsås, Carl Svensson (död i mitten på 1680-talet). Hans son var borgaren i Alingsås, Thore Carlsson (1652–1702). Dennes son, kommerserådet Jonas Alström (1685–1761), adlades 1751 21/11 i Palatset i Stockholm av konung Adolf Fredrik med namnet Alströmer och introducerades 1752 18/5 under nr 1938. Den adliga ätten utgick på svärdssidan 1786 4/10. Emellertid hade två av Jonas Alströmers söner, kommerserådet Patrick Alströmer (1733–1804) och kanslirådet Claes Alströmer (1736–1794), upphöjts i friherrlig värdighet 1778 27/12 på Stockholms slott av konung Gustav III. De introducerades i denna egenskap 1779 5/5 under nr 302. Den senare slöt själv sin ättegren 1794 5/3. Sköldebrevet från 1751 liksom friherrebrevet är troligen förstörda vid Alingsås brand 1779. En kopia av sköldebrevet med vapen från 1751 förvaras i Finlands Riddarhus. Svartvit ritning av friherrevapnet approberad av konung Gustav III 1779 19/2 förvaras i Riksarkivet (Svenska Adelsvapen, fol. 30).

Läs mer

Blasonering

”... En Purpur Skjöld hvaröfver en vågig Ström af Silfver bande-vis flyter, belagd öfverst och nederst med en Svart Mussla, men sidosatt af tvänne upåt surrande Bj af Guld. Ofvan på Skjölden stå tvänne med Fri-Herre Kronor Krönte öpne Tornere Hjelmar, emellan hvilka en större Fri-Herre Krona uppå sjelfva Skjölden hvilar. Uppå den Högra Hjelmen ses en gyllende uråldrig Herde Staf med grön Lager omvefvad, emellan tvänne Struss Fjädrar till hälften af Guld och Svart afskurne tvärt emot hvarandre skiftande: Och uppå den vänstra Hjelmen ses en rundad Antique Silfver Skjöld hvarutinnan förekommer ett S, af blå färg, som är framledne Directeurens af Ost-Jndiska Compagniet samt Commendeurens af Kongl.Wasa-Orden Niclas Sahlgrens Namns Chiffre, varandes samma Skjöld å hvardera sidan åtfölgd af ett Stånd utaf den efter Cancellie Rådet Alströmer upkallade och af honom upfundna vackra Örten Alströmeria, blomman blekröd med brun och röd Schatering samt grön stjelck och blader. Skjöldhållare äro till höger en Mercurius hållande i högra handen en gyllende Caducée, samt till vänster Skogsguden Pan, spelande på sin af rör samman satte Skogs Pipa, samt hållande i handen sin Herde-Staf: bägge lika som Skjölden stående på en grönskande marck. Aldeles såsom det här frammanföre med sina rätta Färgor afmålat finnes." Sköldebrevsavskrifter, Stf 01:119-125, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein