Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Almfelt

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2079
  • Adlad: 1772-09-13
  • Introducerad: 1776-04-26
  • Ursprung: Sverige, Närke, Hallsbergs socken, Norrgården i Alm

Ingress

Släkten härstammar från Närke. Äldste kände stamfader är bonden Jöns Jonsson från Norrgården i Alm i Hallsbergs socken (levde 1656). Hans sonson, regementspastorn i Stralsund Peter Almqvists söner, halvbröderna löjtnanten vid Finska lätta dragonkåren sedermera översten Lorentz Petter Almqvist (1739–1807) och kornetten vid Västgöta kavalleriregemente sedermera löjtnanten Johan Almqvist (1743–1801), adlades 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III med namnet Almfelt och introducerades 1776 26/4 (RhR) under nr 2079. Lorentz Petter slöt själv sin ättegren 1807 18/4. Originalsköldebrevet i privat ägo. Valspråk: Post nubila phœbus »Efter moln kommer sol«.

Läs mer

Blasonering

". . . En Skjöld, hvarutinnan ses tvänne Bandevis sammanstötande och våglikt bögde Almqvistar af naturlig färg, kastandes hvar sit blad til Frånvände sidor, nemligen den från höger et grönt blad upåt til vänster i gyllende och den Från vänster et Silfverblad nederåt til höger i blått Fäldt. Uppå Skölden är en Öppen Tornerehielm hvaruppå en blå StålKlädd Höger Arm upräcker et Posthorn af Guld emellan Tvänne utåt blåsande LifEstandarer af Silfver. HjelmKrantsen är vriden af Guld, Silfver och Blott, och Skölden i stället För Löfverck, uppehålles til Höger af en StålKlädd Man med Spiut i Högra handen samt til Vänster af en vakande Trana. Uppå Piedestalen Fladdrar et band af Silfver med Val-Språk: Post nubila phoebus. Aldeles som det samma här med sina rätta och egenteliga Färgor afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 14:037, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein