Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Ållongren i Finland

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 115
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Finland, Nyland, Borgå socken, Pepot

Ingress

Medeltida frälsesläkt som härstammar från Finland. Den med visshet äldste kände stamfadern är länsmannen i Pepot i Borgå socken i Nyland, Nils Olofsson (nämnd 1480 och levde 1489). Hans sonson var fogden i Borgå län, Nils Persson (död 1573) till Gammelbacka i Borgå socken, vilken 1556 uppgav att släktens frälsebrev brunnit upp. Nils Olofssons sonsons sonson, Nils Persson (levde 1633) till Haiko i Borgå socken, introducerades för ättens räkning 1625 (10/3–4/4) med namnet Ållongren (efter vapnet) i Finland, till åtskillnad från den andra ätten med samma namn (Ållongren i Östergötland). Introduktionen skedde i tredje klassen, svenneklassen, genom lottning under nuvarande nr 115. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten var enbart bofast i Finland och ansågs utgången på svärdssidan 1806 19/1. Emellertid fortlevde den i en gren som vid fredsslutet i Åbo 1743 hamnade på den ryska sidan av Finland. Den gick i rysk tjänst och överflyttade i mitten av 1800-talet till Ryssland och skrev sig Ollongren. Nedanstående gren överflyttade efter ryska revolutionen till Nederländska Indien (Indonesien) och på 1950-talet till Nederländerna. Möjligen kan ytterligare grenar fortleva. Ättemedlemmarna skriver sig Ollongren. Huvudmannen Alexander Ollongren med familj införlivades i den nederländska adeln 2002 8/11.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland