Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Åkerstein

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2193
  • Adlad: 1808-10-17
  • Introducerad: 1809-04-29
  • Ursprung: Sverige, Stockholm

Ingress

Släkten härstammar från Stockholm. Äldste kände stamfader är proviantmästaren vid slottsstaten, Nils Åkerstein. Hans son var registratorn i Riksarkivet sedermera bibliotekarien och assessorn, den bekante genealogen Johan Otto Åkerstein (1711–1766), vilkens genealogiska samlingar förvaras i Riddarhuset. Dennes son, artilleribrigadchefen vid Norra finska armén, översten och chefen för Finska artilleriregementet, Harald Åkerstein (1755–1816), adlades 1808 17/10 på Högkvarteret i Lemlands prästgård på Åland av konung Gustav IV Adolf med oförändrat namn. Brevet undertecknades dock först 1809 28/4 på Stockholms slott av regenten hertig Karl, och ätten introducerades 1809 29/4 under nr 2193. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En sköld af guld, belagd med en blå barre, hvari synes en gyllene åskvigge. Öfversta fältet företer en svart afbrinnande granat och det nedra en pyramidformig stapel af svarta kulor i fem hvarf. Den öppna tornerehjelmen är betäckt med en af blått och guld vriden hjelmkrans, hvarifrån tvenne vingar äro uppsträckte, belagda med hvar sin lodrätt stående sten och i tu fördelta på så sätt den högra vingens öfra och venstra vingens nedra hälft äro af guld. Stenarne, som genom samma skura äro fördelte, vexla färger med vingarne, emellan hvilka uppvexa trenne gyllene ax. Hjelmtäcket eller det så kallade löfverket är innantill blått och utantill af guld, alldeles såsom detta vapen här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 16:108, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein