Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Wirsén

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2221
  • Adlad: 1812-03-19
  • Introducerad: 1812-05-23
  • Ursprung: Sverige, Småland, Virserums socken, Härslida

Ingress

Släkten härstammar från Småland. Äldste kände stamfader är hemmansägaren Sven (död före 1704) i Härslida i Virserums socken i Kalmar län. Hans sonsons son var regementsskrivaren och revisorn vid arméns flottas Sveaborgseskader, Johan Wirsén (1738–1809), vilken antog familjenamnet efter födelsesocknen Virserum. Dennes son, överadjutanten och majoren vid arméns flotta samt adjutanten hos kronprinsen (Karl Johan) sedermera vice amiralen och chefen för Förvaltningen av sjöärendena, Carl Johan Wirsén (1777–1825), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1812 19/3 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnen af Wirsén, vilket namn endast skall bäras av den som innehar den adliga värdig-heten. Han introducerades 1812 23/5 under nr 2221. Ätten utgick på svärdssidan 1946 5/1. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga, friherrliga och grevliga ätterna Wirsén nr 2222, 347 och 139. Originalsköldebrevet från 1812 i privat ägo. Originalsköldebrevet respektive friherrebrevet för adliga och friherrliga ätterna Wirsén nr 2222 och 347 förvaras sedan 1887 i Riddarhuset. Grevebrevet för Wirsén nr 139 förvaras i Riksarkivet.

Läs mer

Blasonering

". . . En blå sköld, styckad af gyllene balk eller bande, hvaruti ligger en lagerqvist med gröna blad och bär. I sköldens öfra del ses en antik lampa af guld med 3:ne gyllene lågor och hängande med ring och kedja af guld. I nedre delen åter framsticker från balken en ornerad gyllene framstäf af ett antikt krigsskepp. På skölden står en öppen tornerhjelm, belagd med en af guld och blått sammanvriden hjelmkrans, utur hvilken emellan arméens flottas eller blå flaggan till höger och örlogsflottans flagg till venster, begge utåt hvar sin sida fläktande, uppsträcker sig en stålklädd högerarm, upprätt hållande i handen ett draget svärd med fäste af guld. Skölden åtföljes på högra sidan af en delfin med uppåt slagen stjert och hålles på den venstra af en trana, begge med utåt vända hufvuden och stående på en grönskande strand, alldeles såsom detta vapen här (inseratur) med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:042, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco