Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Wetterstedt

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 327
  • Adlad: 1806-10-11
  • Introducerad: 1808-05-25
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Hjo

Ingress

Utgrenad ur kommendörsätten af Wetterstedt nr 2093 a, se dito. Landshövdingen i Uppsala län tillika överdirektören för Generallantmäterikontoret sedermera presidenten Eric af Wetterstedt (1736–1822), upphöjdes jämte äldste sonen, kabinettssekreteraren sedermera en av rikets herrar, hovkanslern och statsministern för utrikes ärendena, Gustaf af Wetterstedt (1776–1837), i friherrlig värdighet enligt primogenitur, med succession på äldste sonen, son efter son, 1806 11/10 på Bäckaskog av konung Gustav IV Adolf. Ätten introducerades 1808 25/5 under nr 327. Gustaf af Wetterstedt upphöjdes vidare i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1819 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan och introducerades 1821 27/6 under nr 136, men slöt själv sin grevliga ätt 1837 15/5. Friherrebrevet liksom grevebrevet i original förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En blå Sköld, delad af en silfwer-barre eller Ginbalk. I det öfra Fältet ses en femuddig gyllene Stjerna, och i det nedra ett uprättstående gyllene Lagerblad. Skölden är betäckt med Friherrelig krona, stående emellan twänne öpna Tornerehjelmar, hwardera med dylika Kronor prydda: Ur den högra upstiga twänne blå Struss-fjedrar, emellan hwilka nedantill wisar sig ett gyllene Lagerblad, öfwer hwilket glindrar en femuddig gyllene stjerna: från Hjelmen till wänster upsträcka sig åter twänne Gyllene Qwistar, den högra af Ek- och den wänstra af Oliwelöf, som omgifwa ett korsprydt gyllene Äpple. Skölden understödjes af twänne Silfwerfärgade Swanar med utslagna wingar och hwilar på en gyllene fotställning: Aldeles såsom det här med sina rätta och egentliga färgor afmålat finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein