Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Ugglas

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 311
  • Adlad: 1796-11-18
  • Introducerad: 1797-01-20
  • Ursprung: Sverige, Dalarna, Falu socken, Uggleviken

Ingress

Släkten härstammar från Dalarna. Äldste kände stamfader är bergsmannen Samuel Danielsson (död 1677) på Uggelviken i Falu socken. Hans ättling i fjärde led, sekreteraren i Lagkommissionen sedermera landshövdingen i Stockholms län och överståthållaren i Stockholm, presidenten i Kammarkollegium och en av rikets herrar, Samuel Uggla (1750–1812), adlades 1772 22/9 på Stockholms slott av konung Gustav III med namnet af Ugglas. Han introducerades 1777 13/5 under nr 2111. Han uppflyttades såsom varande kommendör av Nordstjärneorden 1790 22/11 till kommendörsätt i dåvarande andra klassen, riddarklassen, under nr 2111 a, varvid den adliga ätten utgick. Han upphöjdes vidare i friherrlig värdighet 1796 18/11 i Stockholm av konung Gustav IV Adolf och introducerades i denna egenskap 1797 20/1 varvid kommendörsätten utgick. Med ätten sammanhör sedan 1799 grevliga ätten af Ugglas nr 105, se dito. Originalsköldebrevet från 1772 i privat ägo. Friherrebrevet i original är sedan 2005 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Skjöld, klufven och delad uti Fyra Fält, igenom et smalt vid ändarne utrundadt Kors af Guld, öfver hvilket midt uti en Hjert-Skjöld af Guld ligger, uti hvilken, utur en på en Grön Wall stående afbruten Stam, upväxer ifrån den Vänstra til den Högra Sidan en grönskande Gren, med Löf beprydd, uppå hvilken en til höger vänd Uggla af Naturlig Färg sig hvilar. Uti det första Fältet, som är Blått, ses Högst Salig Konung Gustaf III:djes Höga Namns Chiffer af Guld, beprydt ofvantil med en gyldene Kongl. Krona. Det andra Fältet är styckat, i hvars öfra del af Guld en Svart Grip med utsträckta Vingar, håller ett gyldene Riks-Äpple, stäldt i den andra delen af det styckade Fältet, som är Röd. I det tredje Fältet, som är Rödt, äro tvänne Dahl-Pilar af Silfver, med Uddarne upåt vände, korsvis lagde, öfver hvilka, emellan deras Uddar, ses en gyldene Krona. Det fjerde Fältet är af Silfver, där et Rödt til Höger vändt Lejon håller i Fötterne ett Svart Patriarchal-Kors. Ofvanpå Skjölden är en Fri-Herre Krona emellan Tvänne öppna Torner-Hjelmar, med sådana Kronor prydda. Uppå den Högra Hjelmen upstiger til hälften et til höger vändt Lejon, hållande en Blå Skjöld, beprydd med Högst Salig Konung Gustaf III:djes Höga Namns Chiffer och den Kongl:e Gyldene Kronan der ofvan uppå. På den Vänstra upreser Sig en Röd klädd Arm, som fattar En Nyckel af Guld. Skjölden hålles af Tvänne modiga Hvita Hästar; aldeles såsom det här med sina egenteliga Färgor afmålat finnes:” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein