Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Trolle

  • Rang: Kommendör
  • Ättenummer: 2105 A
  • Adlad: 1778-11-03, upphöjd till kommendör
  • Introducerad: 1778-11-03
  • Ursprung: Danmark

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten af Trolle nr 2105 b, se dito. Generalmajoren och chefen för arméns flotta sedermera generalamiralen Henric af Trolle (1730–1784), uppflyttades 1778 3/11 såsom varande kommendör med stora korset av Svärdsorden i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, som kommendörs-ätt under nr 2105 a.

Läs mer

Blasonering

". . . En gyllende sköld, hvarutinnan ett hufvudlöst samt till kroppen menniskiolikt skapnat svart troll, rätt fram vändt och på en grön mark stält är, hafvandes i stället för händer och fötter drakeklor samt en svantz som et leijon, hållandes den högra armen uplyft samt klorna utspända lika som til rof. Med den venstra fattar han emot ändan af sin svants. Mitt uppå kroppen synes lika som ett grinande hufvud med långa öron. Åfvan på skölden står en öppen tornerhielm, täkt med en af guld, blått, sölfver och svart vriden hielmcrantz, hvaruppå korsvis tvenne svenska blå och gula kronflaggor äro upreste, emellan hvilka ett svart trollehufvud med långa öron samt förgylta horn stält är. Hielmtäcket är blådt, fodrat med sölfver, kantat och upbundit med guldfrantzar pch snören, aldeles som detta vapn med sina rätta färgor härhos afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 14:063, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein