Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Schultén

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2206
  • Adlad: 1809-06-29
  • Introducerad: 1809-12-06
  • Ursprung: Sverige, Dalarna, Ludvika socken (Grangärde socken), Persbo

Ingress

Släkten härstammar från Persbo i Grangärde, numera i Ludvika socken i Dalarna. Den med visshet äldste kände stamfadern är kyrkoherden i Skultuna pastorat av Västerås stift, Widichindus Johannis Granius (1600–1677). Hans son, kyrkoherden i Svedvi pastorat av Västerås stift, Samuel Widichinni Schultenius (1643/4–1694), antog namnet efter födelsesocknen Skultuna. Dennes sonson, översten vid flottorna och chefen för Sjömätningskåren samt direktören för Lotsverket, Nathanael Gerhard Schultén (1750–1825), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1809 29/6 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet af Schultén, vilket namn endast skall bäras av den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades samma år 14/12 under nr 2206. Han överflyttade 1813 till Finland, där han bl a blev verkligt statsråd och ordförande i Skolkommissionen. Adelskapet utvidgades 1816 27/5 genom kejserligt tillstånd till att omfatta alla barn och efterkommande arvingar, och ätten immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 5/2 under nr 163 bland adelsmän. Ätten upphöjdes 1859 24/4 i finländsk friherrlig värdighet och introducerades samma år 14/12 under nr 43 bland friherrar, varvid den finländska adliga ätten utgick. Huvudmannen har 1980 återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet är sedan 2010 deponerat i Riddarhuset. Friherrebrevet i original är deponerat i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”. . . En blå Sköld, hwaruti ses en, med ena hörnet uppåt wänd, liksidig Triangel af guld, åtföljd åt hwardera af desz sidor af en femuddig Stjerna af silfwer, hwilka äfwen höja ena spetsen uppåt. På Skölden står en öppen Tornerhjelm, krönt med en utaf blått och guld sammanwriden Hjelmkrans, uti hwilken stå twenne åt hwar sin sida fläktande Flaggor, den högra blå och gul, eller Örlogs-Flottans, den wenstra blå, eller Arméens Flottas, och emellan dem lyser en med ena spetsen uppåtwänd femuddig Stjerna af silfwer. Löfwerket är i dagen af guld, undertill blått; Alldeles såsom detta Wapen här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco