Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Klinteberg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2188
  • Adlad: 1807-02-06 & 1809-06-29
  • Introducerad: 1808-04-23 & 1810-08-11
  • Ursprung: Sverige, Skåne

Ingress

Släkten härstammar från Skåne. Äldste kände stamfader är hejderidaren (kronojägaren) i Lavröd i Bosarps socken i Malmöhus län, Sven Pålsson (död 1743). Hans sonsöner, de två bröderna, överstelöjtnanten vid slotts- och konstruktionsstaten Fredrik Ludvik Klinteberg (1760–1812), och häradshövdingen i Norrvidinge, Kinnevalds och Allbo häraders domsaga i Kronobergs län och lagmannen sedermera landshövdingen i Malmöhus län, presidenten Wilhelm Klinteberg (1759–1829), adlades 1807 6/2 i Malmö av konung Gustav IV Adolf med namnet af Klinteberg. De introducerades 1808 23/4 under nr 2188 i nämnd ordning, varför huvudmannaskapet följer den yngre grenen. En tredje broder, häradshövdingen i Upplands norra domsaga, lagmannen Svante Klinteberg (1761–1845), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1809 29/6 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet af Klinteberg och adoption på brödernas nummer, samt introducerades sålunda 1810 11/8 under nr 2188. Han slöt dock själv sin adliga ättegren 1845 12/3. En gren av den äldre grenen överflyttade på 1920-talet till USA och fortlever där. Huruvida en annan gren som överflyttat till Kanada fortlever är okänt. Med ätten sammanhör sedan 1817 friherrliga ätten af Klinteberg nr 359, se dito. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten af Klintberg nr 2285, se dito. Originalsköldebrevet från 1807 är sedan 2000 donerat till Riddarhuset. Originalsköldebrevet från 1809 är sedan 2011 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”En ofwan ifrån klufwen Sköld belagd med en ifrån Sköldens twänne nedra hörn till dess Medelpunkt uppgående Mantelskura af Silfwer och omgifwen med Gyllene Ram. Det högra öfra Fältet, som är blått, afskäres genom ett bredt upstående Kors af Guld, i likhet med Swenska Örlogs Flaggan och i det wänstra, som är grönt, förekommer till lika högd med korsets twärbjelke, en half Måne af Silfwer, med uppåt wända Spetsar. I Mantelskuran wisar sig en jämt hängande wågskål af blå färg. Utur den på Skölden stående Öppna TornerHjelmen, hwars krans omwäxlar af blått och Guld, upwäxer en grönskande Ek, emellan twänne på Silfwer stänger Swajande Örlogs Flaggor, hwaraf den högra är den Swänska och den wänstra den röda Turkiska. Löfwärket är på högra sidan i dagen Silfwer och i grunden rödt till öfra hälften samt till nedra hälften i dagen Guld och i grunden blått. På den wänstra åter är Löfwärkets öfra hälft i dagen Guld och i grunden blå, samt den nedra i dagen Silfwer och i grunden röd; aldeles såsom detta Wapen här med sina rätta och egenteliga färgor afmålat finnes.” Sköldebrevet i original, 1809-06-29, RHA. ”… En ??anifrån klufwen Sköld, belagd med en ifrån Sköldens twenne nedra hörn till dess medelpunkt uppgårnde Mantelskura af silfwer och omgifwen med gyllene ram. Det högra öfra ?????? ??? ?? ???? afskäres genom ett bredt uppstående kors af guld, i likhet med Swenska Örlogs-flaggan och i det wenstra, som är grönt, förekommer till lika höjd med korsets twerbjelke, en Halfmåne af silfwer med uppåtwända spetsar. I mantelskuran wisar sig en jemt hängande Wågskål af blå färg. Utur den på skölden stående öppna Tornere-hjelmen, hwars kransomwexlar af blått och guld, uppwäxer en grönskande Ek, emellan twenne ?? ??????? ?tänger swajande Örlog?flaggor, hwaraf den högra är den ?????? ?? ??????? ??? ??? ???stra den röda Turkiska. Löfwerket är på ????? ????? ? ????? ??? ? ??????? rödt till öfra hälften, samt till nedra hälften i dagen guld och i grunden blått. På den wenstra åter är Löfwerkets öfra hälft i dagen guld och i grunden blå, samt den nedra i dagen silfwer och i grunden röd; alldeles såsom detta Wapen här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, 1807-02-06, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein