Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Klintberg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2285
  • Adlad: 1820-06-30
  • Introducerad: 1821-07-17
  • Ursprung: Sverige, Skåne

Ingress

Släkten härstammar från Skåne. Äldste kände stamfader är hejderidaren (kronojägaren) i Lavröd i Bosarps socken i Malmöhus län, Sven Pålsson (död 1743). Hans sonson, statssekreteraren sedermera presidenten i Kommerskollegium, Carl Peter Klintberg (1767–1826), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1820 30/6 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan med namnet af Klintberg, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 1821 17/7 under nr 2285. Släktmedlemmarna skriver sig af Klintberg. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten af Klinteberg nr 2188 och friherrliga ätten af Klinteberg nr 359. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En engelsk skjöld, genom tvenne nedifrån dess sidor till midt len upptill dragne vågskuror delad till en spets och med en jämn skura åter tvärdelad, så att deraf uppkommer sex fält, af hvilka det första, tredje och femte äro af silfver men det andra, fjerde och sjette blå. Uti det första och tredje fältet ses i hvardera ett flygande bi af naturlig färg och i det femte en svart mussla. På skjölden hvilar en öppen tornerhjelm, prydd med en af silfver och blått sammanvriden hjelmkrans, på hvilken står ett grönt hveteax till höger och ett grönt linstånd med trenne naturliga blommor till venster, bägge med sine på stänglarne sittande gröna blad, samt emellan dem ett försegladt bref eller billet af silfver. Skjölden omgifves af löfverk, som utvändigt är af silfver men innantill blått, alldeles som det med sina rätta och egentliga färger här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 17:110, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco