Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Klercker

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2132 B
  • Adlad: 1780-12-14 & 1787-10-26 & 1801-05-28
  • Introducerad: 1781-05-11 & 1788-06-02 & 1803-05-28
  • Ursprung: Sverige, Skåne, Malmö (Skottland enligt traditionen)

Ingress

Släkten härstammar från Skåne. Äldste kände stamfader är borgaren i Malmö, Reinhold Klerck (död 1628), vilken inflyttade efter 1596. Hans ättling i femte led, överstelöjtnanten i armén sedermera generalen av infanteriet Carl Nathanaël Klerck (1734–1817), adlades 1780 14/12 på Stockholms slott av konung Gustav III med namnet af Klercker. Han introducerades 1781 11/5 under nr 2123. Såsom bliven kommendör av Svärdsorden uppflyttades hans ättegren 1799 16/11 i dåvarande andra klassen, riddarklassen, som kommendörsätt med nr 2123 a. Han upphöjdes vidare i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1809 29/6 på Stockholms slott av konung Karl XIII, och introducerades i denna värdighet 1810 7/8 under nr 334. En medlem av denna gren immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 6/2 dels under nr 72 bland adelsmän och dels under nr 22 bland friherrar, i det senare fallet med samma inskränkning som i Sverige. Den adliga ätten utgick där på svärdssidan 1855 och den friherrliga ätten utgick 1868 20/9. Kommendörsätten utgick i Sverige på svärdssidan 1848 9/7. Carl Nathanaëls yngre broder, löjtnanten vid artilleriregementet sedermera generalmajoren i armén och inspektören vid artilleriet Adolph Klerck (1746–1818), adlades 1787 26/10 i Kristianstad av konung Gustav III med adoption på äldre broderns namn och nummer. Han introducerades 1788 2/6 under nr 2132 vilket 1799 ändrades till 2132 b (jfr ovan). Ännu en yngre broder till Carl Nathanaël, majoren vid arméns flotta Gustaf Fredric Klerck (1751–1812), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, genom kunglig resolution given 1801 28/5 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med adoption på adliga ätten af Klerckers namn och nummer. Även han introducerades under nr 2132 b 1803 28/5, men slöt själv sin ättegren på svärdssidan 1812 10/8. Den första yngre grenen överflyttade på 1920-talet till USA där den fortlever och medlemmarna skriver sig Klercker. Originalsköldebrevet från 1780 liksom friherrebrevet i original förvaras sedan 1902 i Riddarhuset. Originalsköldebrevet från 1787 är deponerat i Riddarhuset sedan 1930.

Läs mer

Blasonering

". . . En fyrdeld skjöld, hvars första eller öfra fält till höger är rödt, uti hvilket en till höger vänd arméens flottas sabel eller huggare, klingan af silfver samt fästet af guld, samt en till vänster vänd vinge af silfver äro stälde uti tvär-kors. Det andra eller öfra fältet till vänster består af svarta och silfver schackrutor, fyra i bredden och fyra i högden. Det tredje eller nedra fältet till höger är i alt lika med det andra och det fjärde med det första. Uppå skjölden står en öppen tornerhjelm, hvaruppå ett naturligt målat grönskande träd sig visar. Hjelmkransen är vriden af silfver, svart och rödt, och löfvärket är i dagen af silfver samt i grunden rödt och svart, aldeles som detta vapen med sin rätta färgor här afmålat finnes. . . ." Sköldebrevet i original, 1787-10-26, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein