Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Geijerstam

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2010
  • Adlad: 1773-08-02
  • Introducerad: 1774-02-24
  • Ursprung: Österrike

Ingress

Enligt tradition av österrikiskt ursprung, vilket inte har kunnat verifieras. Den med visshet äldste kände stamfadern är gruvfogden vid Nya Kopparberget (Ljusnarsberg) och bergmästaren i Södermanland och Östergötland, Christopher Geijer (död 1657), som möjligen kan ha varit son till vinskänken i Nyköping Sebastian Geijer (död 1624). Christopher Geijers sonsons son, brukspatronen sedermera bergsrådet Emanuel Geijer (1730–1788), adlades 1773 2/8 i Loka (brunn) av konung Gustav III med namnet Geijerstam, vilket senare ändrats till af Geijerstam. Han introducerades 1774 24/2 under nr 2010. Andra yngre grenen överflyttade på 1910-talet till Norge och fortlever där. Medlemmarna av yngsta grenen skriver namnet af Geijersstam. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten von Geijer nr 2256. Originalsköldebrevet är sedan 2006 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En gyllende Skjöld, uti hwilcken en Röd Gahm med upåt wända utslagna wingar, wändande sig till Höger, hwilar med then wänstra Foten på en afhuggen Ekestubbe, och håller i then Högra foten en swart Compass nål med nederwänd spetz. Ekestubben af Naturlig färg, är på hwardera sidan Zirad med en grönskande Telning, prydd med gröna blad, och har nedslagit sina rötter mitt uppå ett swart Jernberg, hwilcket sträcker sig mitt uti Skjölden med thesz fot, och lika som en Stamm intager Skjöldens nedra Tredjedel. Ofwan på Skjölden står en öppen Tornerehjelm, uppå hwilcken Korszwis Twenne Hamrar äro upreste, hwilckas Släggor äro blå, men skaften af Guld, emellan Twenne utslagna röda Heraldiska Drakewingar. HjelmKrantsen är wriden af rödt och guld, och Löfwärcket af samma Färgor fördelat. Aldeles som det samma med sina rätta och egenteliga Färgor här frammanföre afmålat finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein