Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Edholm

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2292
  • Adlad: 1821-06-05
  • Introducerad: 1823-04-22
  • Ursprung: Sverige, Jämtland, Fors socken, Utanede by

Ingress

Släkten härstammar från Jämtland. Äldste kände stamfader är hemmansägaren i Utande by i Fors socken, Nils Pedersson. Dennes sonsons sonson, länsmannen Mårten Esbjörnsson (1741–1805), antog namnet Edholm efter Edeforsen i Indalsälven. Hans son, förste livmedikus, vice ordföranden i Sundhetskollegium, medicine doktorn och kirurgie magistern Eric Edholm (1777–1856), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1821 5/6 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan med namnet af Edholm, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 1823 22/4 under nr 2292. Släktmedlemmarna skriver sig af Edholm. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En med smal gyllene kantning omringad och tvärdelad engelsk sköld, hvars öfra hälft är från midteln upptill så styckad och ginstyckad, att medlersta delen utgör en likbent triangel af silfver imellan tvänne röda fält. Nedra hälften är deremot blå och deruti ett med raka linier formeradt korss af gull. På skölden hvilar en öppen tornerhjelm, belagd med en af silfver, blått och rödt sammanvriden hjelmkrans, hvaruppå ses uppreste tvänne till hvar sin sida utåt fläktande svarta vingar, imellan hvilka sväfvar en fingerring af stål. Skölden omgifves af fladdrande löfverk, som utvändigt är blått men innantill af gull, alldeles som det med sine rätta och egentliga färger här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 17:117, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco