Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Adlercreutz

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 331
  • Adlad: 1808-08-30
  • Introducerad: 1810-03-15
  • Ursprung: Finland, Nyland, Lojo socken, Stortötar by, hemmanet Biskops

Ingress

Utgrenad ur kommendörsätten Adlercreutz nr 1386 a, se dito. Generalmajoren och chefen för ett värvat regemente (Adlercreutzska) sedermera generalen av kavalleriet, en av rikets herrar och greven Carl Johan Adlercreutz (1757–1815), upphöjdes jämte sina tre söner, sedermera översten och generalkonsuln Fredrik Thomas Adlercreutz (1793–1852), sedermera översten Carl Gustaf Adlercreutz (1799–1883) och sedermera majoren Johan Henrik Adlercreutz (1800–1841) i friherrlig värdighet enligt primogenitur, varvid värdigheten åtföljer äldste son, son efter son, 1808 30/8 i Högkvarteret Grelsby på Åland av konung Gustav IV Adolf. Friherrebrevet utfärdades dock först 1810 27/2 på Stockholms slott av konung Karl XIII. De introducerades 1810 15/3 under nr 331. Carl Gustaf slöt själv sin ättegren 1883 9/4 medan Johan Henrik slöt sin på svärdssidan 1841 18/10. Med ätten sammanhör grevliga ätten Adlercreutz nr 125, se dito. Friherrebrevet i original är sedan 1967 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En twå gånger delad Sköld, i hwars öfwersta fält, som är blått, glindra åtta gyllene Stjernor, tre, twå och tre satte. Det medlersta fältet består af trenne rader Schackrutor, wexelwis af silfwer och swart färg, samt är på midten betäckt af Hjertskölden, som har en blå Chef, belagd med trenne gyllene Kors, samt i nedra fältet, hwilket är af guld, en swart, med hufwudet till höger wänd, utsträckt Örn med utbredda wingar. I Friherre-sköldens nedersta fält, som är rödt, skådas ett Swärd och en Sabel korswis lagde, begge försedde med gyllene fästen och klingor af silfwer. Skölden är ofwanuppå betäckt med en Friherrlig krona, emellan twenne öppna Tornerhjelmar, hwardera äfwen med Friherrlig krona prydd. Ifrån den högra uppstå twenne swarta wingar, märkte med hwar sitt gyllene kors: på den wenstra åter äro twenne jernkanoner i kors lagde och ofwanderom uppresta twenne hwita Fanor samt twenne blå Standarer med gyllene fransar, tofsar och stänger, samt emellan dem en blå Commando-staf, hwars öfra och nedra ändar äro af guld. Skölden stödjes å ömse sidor af en hwit sig tillbakaseende och på bakfötterna stående häst. Fotställningen är af guld; Alldeles såsom detta Wapen här ofwan med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein