Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Adelborg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2090
  • Adlad: 1772-09-13
  • Introducerad: 1776-05-09
  • Ursprung: Sverige, Göteborg & Sverige, Västergötland, Fredsbergs socken

Ingress

Ätten utgörs av två olika släkter. Den äldre huvudmannagrenen härstammar från borgaren och bryggaren i Göteborg, Anders Eriksson (död före februari 1688). Hans son var tullkontrollören i Helsingborg Lars Andersson Borgh (död 1719). Dennes sonson, adjutanten vid fortifikationen sedermera kaptenen Eric Otto Borgh (1741–1787), jämte dennes äldre broder löjtnanten vid Kronobergs regemente sedermera majoren Johan Borgh (1736–1805), adlades 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III med namnet Adelborg. De introducerades 1776 9/5 under nr 2090. Johan slöt själv sin ättegren 1805 21/6. Den yngre oskylda ättegrenen härstammar från gårdsfogden i Långåker i Fredsbergs socken i Skaraborgs län Lars Joensson. Hans son var bergsfogden i Skinnskattebergs bergslag Peter Larsson Borgh (1651–1692). Dennes sonsons son, assessorn i Svea hovrätt sedermera hovrättsrådet Johan Aron Borgh (1742–1785), adlades samtidigt 1772 13/9 och introducerades även samtidigt 1776 9/5 men slöt själv sin ättegren 1785 28/9. Huvudmannagrenen har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Borg nr 1570. Originalsköldebrevet är sedan 2009 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Blå Sköld, belagd med en Silfwer-Barre, som föreställer en Tolfte del af Djur-kretsen, midt uppå hwilken synes Augusti Månads Tecken np af Blå Färg. Ofwanföre Barren i det Blå Fältet är en Gyllende Lager-krants, och nedanföre Barren äfwen i Blådt Fält, en fridt stäld Borg eller Castell af Guld, med stängd Port, och Öppne Stycke-gluggar. Uppå Hjelmen står uprest ett Swärd, Fästet af Guld, men Klingan Blå, på hwars Spets hänger en Grön Lager-krants mellan Twänne Blåsande Fahnor, den Högre af Guld, samt den Wänstra af Silfwer. Hjelm-krantsen är wriden af Guld, Silfwer och Blådt, samt Löfwärket är i dagen af Silfwer och Guld, samt i grunden Blådt. Alldeles som detta Wapen med sina rätta Färgor här hos afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein