Aktuell utställning II – Riddarhuspalatset

ADLIGA ENTREPRENÖRER OCH INNOVATÖRER I 400 ÅR

Lantmarskalksvåningen

Sidan är under uppbyggnad. Snart kan du läsa om föremålen i Riddarhusets kommande utställning.


BILD: Baltzar von Platen förevisar arbetet vid Bergs slussar i Göta kanal för Karl XIV Johan, kronprinsen och representanter för de fyra stånden. Olja på duk av Alexander Wetterling. Foto Nationalmuseum.