Maritimt symposium

Perspektiv på den svenska sjömakten

Arrangörer: Riddarhuset och Sjöhistoriska Samfundet

Inspelning i december 2020 i Riddarhussalen och via Zoom. Film och redigering: Madeleine Caesar.

Välkommen att ta del av föredragen digitalt via länkarna nedan. Symposiet är en del av Riddarhusets digitala utställning: Det maritima arvet. Havets riddare från Hans Wachtmeister till Evert Taube.

Föreläsare:

Leos Müller, professor i maritim historia, Stockholms universitet:
Inledningsord

Lars Ericson Wolke, professor i maritim historia, Försvarshögskolan:
Att skriva den svenska flottans historia – tankar om förändring och kontinuitet

AnnaSara Hammar, fil. dr i historia:
En ny svenska flottans historia – behövs det? Om att (försöka) skriva militärhistoria på ett nytt sätt

Niklas Eriksson, docent i arkeologi, Stockholms universitet:
Invasionsfartyget som blev en mjölskuta: identifieringen av ”Dalarövraket” som flottans struss Bodekull, förlist 1678

Patrik Höglund, marinarkeolog, SMTM och doktorand i historia, Södertörns högskola:
Trumpetare, präster och barberare. Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet

Anna Maria Forssberg, docent i historia och forskare, Vasamuseet:
Skulpturerna på Vasa – En berättelse om makt


Skulptur från Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima och transporthistoriska museer.