Vegaexpeditionen

Oscar II adlade, med ett undantag, bara upptäcktsresanden och finansiärer av upptäcktsfärder. Det var dessa pionjärer som spred Sveriges ära över jorden.

Minnespokalen

I april 1880 rådde festyra i Stockholm med anledning av att ångfartyget Vega kom hem efter att ha visat att det gick att segla runt Asien, det vill säga man hade funnit Nordostpassagen. Expeditionens ledare, Adolf Erik Nordenskiöld, fartygets befälhavare, Louis Palander och en finansiär, Oscar Dickson, erhöll upphöjelse till friherrlig värdighet respektive adelskap. Vegaexpeditionen lämnade tydliga avtryck i deras vapensköldar, med attribut såsom isbjörnar, stjärnan Vega och fartyget självt.


Minnespokalen. Sjöhistoriska museet. Foto: Sjöhistoriska museet.

Minnespokalen över Vegaexpeditionen är gjord av etsat och slipat glas. Den är dekorerad med Vegas bild, bladrankor, isberg och norrsken samt med donatorers och alla deltagares namn. Locket är av etsat glas med liknande dekorering och text.

Palanders korsplantering

Louis Palander, planterande coldinukorset på Preobraschenieön. Foto efter målning av Lotten von Gegerfelt och C. G. Adelsköld, i Göta Coldinuordens hus.


Palanders korsplantering. Coldinuorden. Foto: Dick Norberg, Riddarhuset.

Ångfartyget Vega som syns i fonden blev världsberömt vid upptäckten av Nordostpassagen 1878–1879. Dess chef, Louis Palander, blev vid hemkomsten belönad med ett adelskap och tog namnet Palander af Vega.

Coldinuorden beskriver sig som en gammal sjöfararorden som i Henrik Sjöfararens efterföljd planterar kors; vid sjöexpeditioner lät portugiserna sätta upp kors som sjö- och landmärken, dels för att visa för andra sjöfarare att platsen var utforskad eller användas som karteringsreferens för sjökort. Planteringen hade en religiös betydelse och vid expeditionerna medföljde alltid en präst. Orden har alltsedan 1765 utfört korsplanteringar i Sverige. De första korsen var gjorda av trä, men kom från slutet av 1700-talet att utföras i metall. Över fyrtio kors finns idag kvar i fysisk form, huvuddelen nära Stockholm men också i Göteborgs, Karlskronas och Helsingfors skärgårdar och även mer avlägsna platser.

Det är inget krav att vara adlig för att tillträda orden, men dessa högsta styresmän har alla varit adliga och tillhört ätter som Björnberg, Leijonhufvud, Leijonmarck och Bonde.