Carl Tersmedens bibliotek

Som testamentarisk gåva har Riddarhuset erhållit stora delar av amiralen Carl Tersmedens (1715–1797) bibliotek. För många är Tersmeden mest känd för sina läsvärda memoarer. Tersmeden, som hade adlats för faderns förtjänster, blev med tiden amiral och verkade i Karlskrona.

Ämnesmässigt ansluter Carl Tersmedens bibliotek till dess ägares verksamhet. Det är en märkbar inriktning på teknisk och sjöteknisk litteratur med handböcker i skeppsbyggeri och marinstrategi. Även hans intresse för Portugal och Holland framträder tydligt, med både reseskildringar, historieverk och språklexikon. Ett aktivt intresse för resor och fjärran länder kan även för övrigt märkas. Hans stora intresse för spel och sällskapsliv framgår av en lärobok i Whist! Det finns ett flertal böcker inom medicin, lanthushållning och inte minst bergsbruk, släkten Tersmeden var bergsmän i Västmanland. Intressant är även den förhållandevis stora mängden samtidshistoria på engelska. Engelska böcker är annars lite ovanligt i svenska bibliotek vid denna tidpunkt, men återspeglar säkert hans intresse för England efter en tid i engelsk örlogstjänst 1739–1740.

Boken med utdragen plansch är författad av Honoré Sebastien Clairbois och är hämtad ur samlingen. Titeln lyder: Anmärkningar vid öfverstens och riddarens af kongl. svärds orden, herr af Chapmans Tractat om skepps-byggeriet. Den trycktes i Stockholm 1782 och behandlar skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman.

På frampärmen syns bokägarens initialer i guld. Carl Tersmeden, som också nämner den här boken i sina memoarer, tyckte mycket illa om Chapmans karriär och gjorde allt han kunde för att påpeka dennes brister.

Text: Mats Petersson, Centralantikvariatet.