Skeppsbyggarens ring

Familjen Sheldon är den mest kända skeppsbyggarsläkten i svensk historia. Stamfadern, engelsmannen Francis Sheldon, hade kallats till Sverige av Karl X Gustav och konstruerade örlogsfartyg i engelsk stil, inte minst det beryktade regalskeppet Kronan.

Sammanlagt kom fem generationer Sheldon att under närmare 200 år verka i den svenska flottans tjänst.

Francis barnbarnsbarn och namne, Francis Sheldon d.y., adlades af Sheldon i början av 1817, men hans död den 7 maj samma år förhindrade introduktion på Riddarhuset.

Beställningen av denna ring med adligt vapen torde ha varit bland det sista han hann med i livet.


Francis Sheldon d.y.:s vapenring. Privat ägo.