Neptuni brudkrona

På Neptuniordens 140:e högtidsdag, den 22 mars 1952, överlämnade 20 ordensbröder denna brudkrona som var ”avsedd att bäras av Neptunibrudarna då de träda i brudstol. /…/ I den förhoppningen att denna brudkrona, som symboliserar renheten, tron, hoppet och kärleken skall bringa lycka och välsignelse för de kvinnor som framdeles komma att bära densamma”.


Neptuniordens brudkrona. Foto: Dick Norberg, Riddarhuset.

Det var majoren vid Väg- och Vattenbyggnadskåren Claës Adolf Adelsköld som år 1878 hade donerat ettusen kronor till Neptuniorden. Avkastningen skulle utdelas »till två välartade barn till sjömän som omkommit i sitt yrke«.

När Adelskölds egen son, löjtnanten vid Kungliga flottan Axel Kristian Adelsköld, avled endast 25 år gammal, fick donationskapitalet dels ett tillskott, dels instiftades den Adelsköldska fonden, ”till minne av min käre son”.

Statuterna har ändrats flera gånger. År 1902 skulle medel utdelas ”såsom uppfostringshjälp till en välartad gosse, som vill ägna sig åt sjömansyrket”. År 1907 med tillägget: ”brudgåva åt en obemedlad, frisk, välbildad, dygdig och intelligent flicka i en ålder av minst aderton och högst tjugotre år, född av aktningsvärda föräldrar, av vilka fadern tjänat vid svenska örlogsflottan.

Så blev det och de så kallade Neptunibrudarna har sedan dess överskridit hundra till antalet. Vid bröllopet har de haft möjlighet att använda brudkronan.

En ritning förtäljer dess symbolik:

”´Tro – Hopp – Kärlek´

Kronan består av dubbel pannring med nio spetsar, som sammanhållas av korsformer.

I de olika spetsfälten ses Neptuni-Ordens nio olika graders flaggvapen i relief. Spetsarna och korsen krönas av pärlor, vars vita färg symboliserar Renheten.

Pannringen genombrytes av dubbla rader korsformer i regelbunden upprepning, sedan gammelkristen tid symbol för Tron.

På pannringens övre del äro en rad av omväxlande turmaliner och rubiner infattade.

Den gröna färgen med turmaliner är Hoppet.

Det röda är Kärleken.”