Kronprins Carls brev

Den 20 december 1689 sitter kronprins Carl (XII) i sitt rum på slottet Tre kronor och skriver ett brev.

I brevet, som är ställt till generalamiralen greve Hans Wachtmeister, tackar den unge kronprinsen för det leksaksskepp som han har fått i gåva.

   
Till vänster: Kronprins Carls (XII) brev. Privat ägo. Foto: Dick Norberg, Riddarhuset.
Till höger: Hans Wachmeister, kopia av David Klöcker Ehrenstrahl. Foto: Marinmuseum, Karlskrona.

”Wälborne Grefwe Kongl. Rådh och H Ammiral General.

Jagh tackar H. Gen:l Amm:ln för sitt Skepp, och om Jagh kan giöra honom något till willies igen, så skal Jagh gierna giörat, och Jagh will försäkra H. Gen:l Ammir:ln, at Jagh skal intet glömma bort then godheet, som migh här medh bewister är.

H. Gen:l Amm:lns wäl willige Carolus.

Stoch. d. 20 Dec. 1689″

Det här är ett av de allra tidigaste breven från den blivande Karl XII. Han var sju år gammal vid tillfället.

Hur kan vi då veta att det verkligen är skrivet av kronprinsen vid så unga år?

Jo, hans guvernör, greve Erik Lindschöld, hade skickat med ett äkthetsintyg där han försäkrade Wachtmeister att allt som står i brevet är prinsens ord, och att hans lärare inte har lagt till eller tagit bort något!

”hvilket marquerar icke allenast Printzens förstånd utan och hans particuliere godhet mot bror.”

Generalamiralen Hans Wachtmeister grundade Karlskrona stad och hamn på befallning av Karl XI.