Östersjöväldets friherre

Klas Kristersson Horn af Åminne (1517-1566) är en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika befälhavare till sjöss och hans framgångar lade grunden till det svenska östersjöväldet.

Han var också en av de första att utnämnas till högadel. Erik XIV:s kröning den 29 juni 1561 var inte bara en storslagen manifestation av den unga Vasaätten. För första gången i svensk historia utnämndes även en betitlad adel och ett antal adelsmän upphöjdes till grevar och friherrar.

Vid kröningen fick de tre grevarna och nio friherrarna stiga fram, knäfalla och iklädas vit damast, svärd och mantel och särskild hatt.

En av friherrarna var Klas Kristersson Horn af Åminne, vars friherrebrev för första gången ställs ut.


Horn af Åminnes friherrebrev. Privat ägo. Foto: Dick Norberg, Riddarhuset.