Epåletter

Bruket av epåletter (av franskans épaule, det vill säga axel) härstammar från medeltiden. De tillhörde riddarrustningen, avsedda att skydda axeln mot hugg.

Dessa epåletter användes av svenska sjöofficerare till paraduniformen m/1878. Efter 1932 bärs de endast av tjänstgörande officerare ombord på den kungliga slupen Vasaorden.

På epålettens ovansida återfinns Kungliga flottans ankare i silvertråd. Gulddragararbetena i epålettens kanter och de nedhängande buljonerna består av spiraler av guld- och silvertråd.


Epåletter burna av konteramiralen Sten Ankarcrona (1861–1936) som ung officer. Privat ägo. Foto: Dick Norberg, Riddarhuset.