Sveaborgs skapare

Om Augustin Ehrensvärd, vars friherrebrev här ställs ut, tecknas följande eftermäle i Riddarhusets stamtavlor:

”Den store mannen, liten till växten, men ett av de största snillen Sverige ägt, var skaparen av armens flotta och Sveaborg, vilka namn också pryda sköldarna i såväl friherrlig som grevliga vapnen. Han hade lärt mekaniken av Polhem. Blev 1760-10-03 vid Pasewalk i Pommern illa blesserad i bröstet. Han var även känd som skald och målare samt var tillika en mycket skicklig gravör.”

Bröderna Augustin (född 1710), Carl (född 1713) och Friedrich Ehrensvärd (född 1719) var när de 1764 upphöjdes i friherrlig värdighet alla högrankade officerare – general i armén, överste för Artilleriregementet respektive överste i armén.


Ehrensvärds friherrebrev. Riddarhuset. Foto: Göran Mörner, Riddarhuset.

Att vapenskölden berättar om Augustins karriär i textform är ett internationellt sett ovanligt och okonventionellt tilltag, eftersom text är väsensskild från bild inom heraldiken.

Över den mindre skölden står Arméns flotta och under den Sveaborg med blå latinska bokstäver.

Texten anknyter till Augustins livsverk, som till en del bestod av skapandet av Arméns flotta, en marin enhet med galärer och andra lätta fartyg som var skild från amiralitetet och ansluten till armén med Augustin som chef.

En annan del i hans livsverk var den nyuppförda fästningen Sveaborg utanför Helsingfors – Sveriges genom tiderna dyraste försvarsprojekt.