Chapman själv

Miniatyrporträttet av den 87-årige skeppsbyggmästaren och varvsamiralen Fredrik Henrik af Chapman (1721–1808), är målat på elfenben.

Chapman adlades 1772 av Gustav III och han reformerade och återuppbyggde den svenska flottan på 1780-talet.

Porträttet tillkom precis i slutet av Chapmans liv. Iförd uniform med ordnar ser vi Sveriges genom tiderna störste skeppsbyggare.


Fredrik Henrik af Chapman. Foto: Sjöhistoriska museet.