Carl Tersmeden i två föredrag

Resan till Italien och boksamlingen

I en digital kulturkväll uppmärksammas amiralen Carl Tersmeden (1715–1797) i två föredrag. Föredragen spelades in i Riddarhussalen och utan publik den 16 februari 2021.

Stefano Fogelberg Rota, docent i litteraturvetenskap, föreläser om Tersmedens italienska resa våren 1736.

Mats Petersson, Centralantikvariatet, berättar om Tersmedens bibliotek, vilket i stora delar har skänkts till Riddarhuset.

Carl Tersmedens italienska resa våren 1736.

Stefano Fogelberg Rota föreläser om Carl Tersmedens resa till Italien. Den unge Tersmeden har i sina skrifter lämnat betydelsefull vittnesbörd från vistelsen i Italien. Hans färgstarka reseskildring är därför en viktig källa till historien om de kulturella förbindelserna mellan Sverige och de italienska staterna under det tidiga 1700-talet.

 

 


Stefano Fogelberg Rota. Foto: Vicky Angelaki.

Biblioteket berättar. Carl Tersmeden hemma och på resor.

Mats Petersson föreläser om Carl Tersmedens boksamling. Riddarhuset har i testamentarisk gåva erhållit Carl Tersmedens bibliotek. Ämnesmässigt passar böckerna bra ihop med dess tidigare ägare. Det är en märkbar inriktning på teknisk och sjöteknisk litteratur med handböcker i skeppsbyggeri och marinstrategi. Ett aktivt intresse för resor och främmande länder kan märkas, där reseskildringar, historieverk och språklexikon tar stor plats. Men också kortspel.

 


Mats Petersson.

Föredragen är en del av Riddarhusets digitala utställning: Det maritima arvet. Havets riddare från Hans Wachtmeister till Evert Taube.