Ankarcronas bragd

Adelns maritima arv är inte sällan återgivet i historieböckerna. Men förfädernas sjöbragder kan även vara en angelägenhet för ättlingarna och för dem utgöra ett högst levande arv att förvalta.

Konteramiralen Sten Ankarcrona (1861–1936) gav i uppdrag åt marinmålaren Jacob Hägg, att utföra denna skildring av en händelse som utspelade sig två år innan Theodor Christophers adlades, år 1717.


Karl XII räddas av Theodor Christophers. Privat ägo. Foto: Dick Norberg, Riddarhuset.

Den sistnämnde, som avancerat i Karl XII:s flotta, var den som ledde evakueringen av Karl XII från Stralsund. Fiendens styrkor närmade sig staden och natten till den 11 december, med kungen ombord på en liten båt, stakade sig sjömännen fram genom isen. När dagen grydde var de ännu nära land och blev beskjutna av fiendens landbatterier. De lyckades emellertid ta sig ut på öppet hav och plockades sedermera upp av den lilla gallioten Hvalfisken. Ännu en dag senare siktades örlogsbrigantinen Snappupp dit kungen överfördes – det är denna överfart i en roddslup som skildras i målningen – för att fullborda färden mot Sverige.

Målningen är sedan dess tillkomsttid avsedd att gå i arv inom familjen Ankarcrona, i generation efter generation.