Amiralerna: 1500-talets fixstjärnor

Under det Nordiska sjuårskriget på 1560-talet fanns inga militära uniformer. Hur visste man då vem som var amiral eller kapten på ett örlogsfartyg? Hur markerade de makt och manlighet på sjön? Det fanns heller inga medaljer eller liknande förtjänsttecken. Hur uppmärksammades då de som vunnit ett stort sjöslag? Och vad hände med förlorarna?

Det är några av de frågor som Kekke Stadin tar upp i sitt föredrag om de svenska och danska amiralerna i detta krig.

Kekke Stadin är professor i historia. Det här är en bildsatt ljudinspelning från föredraget på Riddarhuset den 6 oktober 2020.