Amiralens stol

Regalskeppet Kronan, riksamiralen Lorentz Creutz (1615-1676) flaggskepp i den svenska flottan som skulle hålla den förenade dansk-nederländska flottan stången, var närmast ett flytande palats.

De som befann sig i amiralskajutan omgavs av vackra inredningar och ombads de att slå sig ned på en stol, kunde de luta sina ryggar mot sådant läder som här återfinns i bild.


Amiralens stolsläder. Foto: Kalmar läns museum.

Stolslädret, som är ett fynd från vraket av Kronan, pryds av amiral Creutz och hans hustru Elsa Duwalls vapensköldar och monogram. Det gick till botten med skeppet, som vid ett sjöslag den ödesdigra dagen den 1 juni 1676, kantrade och exploderade 6 kilometer utanför Ölands östra kust.

Lorentz Creutz och hans bror Ernst, var de sista som drottning Kristina upphöjde till friherrar, närmare bestämt dagen före hennes abdikation den 6 juni 1654.

Ett par decennier senare lämnade Creutz en framgångsrik civil karriär och bytte bana. Sent 1675 utnämndes han till amiral och amiralitetsråd. På våren 1676 utsågs Creutz till chef för Amiralitetskollegium och strax därefter till riksamiral med befäl för flottan mot Danmark, ett uppdrag som skulle ända hans liv i havet utanför Öland. Hans hustru hade redan avlidit i Stockholm året dessförinnan.

Stolslädret tillhör Kalmar läns museum som har deponerat det på Riddarhuset för denna utställning.