Adelig öfning

Det är mycket en adelsman bör kunna!

Inte minst ha grundläggande kännedom i skeppsbyggnadens konst.


Plansch om skeppsbyggnadskonst. Antikvariat Mats Rehnström. Foto: Dick Norberg, Riddarhuset.

Åke Rålamb (1651-1718), son till kosmopoliten och riksrådet Claes Rålamb, hade visionen om encyklopedin Adelig öfning, där allt en adlig yngling behövde veta skulle finnas tillgängligt. Praktiska kunskaper erbjöds i de mest skilda ämnen, pedagogiskt förmedlade och med prydligt uppställda register.

Om allt är skrivet på svenska, menade Rålamb, ges möjligheten till kunskapsinhämtning även för den som inte kan tillägna sig böcker på främmande språk eller har råd att bedriva kostsamma bildningsresor på kontinenten.

Rålambs livsverk, som blev långtifrån fullbordat, vittnar om hans idealistiska vision om en adelsman som genom sin förkovran kan arbeta för det allmänna bästa.

Skeppsbyggnad hade Rålamb lärt sig av Francis Sheldon och han framhävde att han förordade dennes engelska stil, i motsats till den holländska.

Detta exemplar av boken är från Ericsbergs slottsbibliotek.