Riddarhustorget i fågelperspektiv

Flera betydelsefulla byggnader omger Riddarhustorget, inte minst en rad palats som uppfördes under stormaktstiden.


Från Riddarholmskyrkans torn. Foto: Kungl. Konsthögskolan. (Arkitekturminnesföreningens arkiv.)

Riddarhuset

Norr om torget står Riddarhuset (kvarteret Hercules). Foto: Dick Norberg, Riddarhuset.

Bondeska palatset


Okänd fotograf, 1910. Foto: Stockholms stadsmuseum.

I nordöst Bondeska palatset (kvarteret Nemesis).

Riddarholmskanalen


Jonas Brolins hydrografiska karta från 1773, med angivande av kvartersnamn. Foto: Stockholms stadsarkiv.

Västerut flyter den numera delvis igensatta Riddarholmskanalen.

Ryningska/Bergstrahlska palatset


Okänd fotograf, 1909. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

I syd återfinns Ryningska/Bergstrahlska palatset (kvarteret Atomena).

Kvarteret Cephalus/Minotaurus


Foto: Wikipedia.

I sydöst finner vi främst Kanslihusannexet (kvarteret Cephalus).

Före Kanslihusannexets tillkomst fanns där fler gränder, närmast torget låg kvarteret Minotaurus, med ”Huset Lyktan”.


Kvarteret Minotaurus till vänster i bild, Larsson Ateljé, 1890-1920. Foto: Stockholms stadsmuseum. 
Urvädersgränd, Larsson Ateljé, 1904. Foto: Stockholms stadsmuseum. 
Foto: Wikipedia.

Stora Nygatan 1


Foto: Postmuseum.

Mellan Hultgrenska huset/Stora Nygatan 1 (kvarteret Mercurius) och Cephalus löper Storkyrkobrinken.