Släkten Ziegler

Husägare vid torget

Mats Hayen vid Stockholms stadsarkiv skriver om ätten Zieglers fastigheter:

Släkten/ätten Ziegler/von Ziegler har starka kopplingar till två fastigheter vid torgets östra och sydöstra sida (Minotaurus 7 och Mercurius 7) samt även till Riddarhuset eftersom Adolf Albrekt Ziegler adlades 1775.

Släkten Ziegler

Ätten Zieglers vapensköld. Foto: Gabriel Hildebrand, Riddarhuset. Copyright Riddarhuset.

Ziegler i fastigheten Minotaurus 7 vid Riddarhustorget

”Huset Lyktan” (Minotaurus 7) var beläget vid Riddarhustorgets östra sida från byggåret 1742 och till rivningen hösten 1929. Det kallas för Huset Lyktan i Ragnar Josephsons bok Borgarhus i gamla Stockholm (Uppsala 1916), s. 349.

Huset uppfördes av hovkonditor Joachim Christoffer Ziegler år 1742. Detta enligt hans bouppteckning i Nedre borgrätten (1753:470):

”Et Stenhus wid Riddarehustorget upbygdt år 1742 under N:o 80 är af Slotsmurmästaren Körner och Byggmästaren Johan Sebastian Jacob, enligit theras attest af d. 31 Julii 1751 wärderat til – – – 40000 :- [daler kopparmynt].”

Det finns ingen originalritning över huset från 1742 bevarad. Byggherren J. C. Ziegler bodde inte heller i huset med sin familj och sitt tjänstefolk. Han var från senast 1730 och fram till sin död 1753 bosatt i fastigheten Mercurius 7, också vid Riddarhustorget (se nedan om det Lagerstedtska huset).

Möbelhandlaren Johan Lundbergh byggde 1794 om huset och från det projektet finns en ritning kvar av arkitekten Alexis Högman:

Alexis högman Huset Lyktan Minotaurus
Arkitekt Alexis Högmans ritning. Foto: Stockholms stadsarkiv.

Huset kallas Lyktan i tidningsnotiser och tidningsartiklar från cirka 1830 och fram till 1800-talets slut. Fotografier på huset från sekelskiftet 1900 visar en stor skylt med texten Herr- och Damcafé. Man kan söka på ”Huset Lyktan” i tidningar.kb.se.

Riddarhustorget
Foto: Postmuseum.

Det revs omkring den 1 oktober 1929 enligt tidningsartikel i Svenska Dagbladet den 30 maj 1929. Då var Riddarhuskaféet beläget i huset.

En stadsbild som försvinner

Ziegler i fastigheten Mercurius 7 vid Riddarhustorget

Riddarhustorget
Foto: Postmuseum.

J. C. Ziegler ägde även delar av fastigheten Mercurius 7 belägen mellan kvarteren Minotaurus och Atomena vid Riddarhustorget. Den fastigheten kallas ibland för Lagerstedtska huset efter fastighetsägaren Maria Magdalena Lagerstedt, änka efter baron Friedrich Tegenschiöld, som ägde huset på 1740-talet.

Där är han med hustru, sju barn, en informator, en gesäll, en piga, en jungfru och en flicka på 15 år som undervisar barnen i tyska bosatt enligt 1740 års mantalslängd över staden västra (hus nr 69, s. 55 i längden). Familjen återfinns i samma fastighet i 1730 och 1731 års mantalslängd över staden västra (enligt Stockholms stadsarkivs fastighetsregister 1675-1875).

Kort om släkten Ziegler

Joachim Christoffer Zieglers far var hovkonditorn och sockerbagaren Joakim Christoffer Ziegler (1675-1734), som kom till Sverige från Brandenburg någongång vid sekelskiftet 1700.

Joachim Christoffer Ziegler d.y. föddes före 1721 och avled den 6 januari 1753, det senare enligt ovannämnda bouppteckning i Nedre borgrättens arkiv.

Hans yngre halvbror (de hade samma far) Albrekt Adolf Ziegler (1722-1805) adlades von Ziegler den 8 augusti 1775.