Begravningståg

 

Sorg och spektakel

Ett kungligt begravningståg färdades mot kyrkan och gatorna kantades av åskådare.


Karl X Gustavs begravning, 1660. Riddarhustorget till höger på bilden.

Årstafrun Märta Helena Reenstierna skriver i sin dagbok att hon:

”trängdes med mångfaldiga flera att i fönstren hos Änkefru Björkman, i Dess Hus vid Stora Kyrkobrinken, se Den Högtideliga, nog Brokiga, Processjonen, som bevistade afledna Hennes Kungl: Höghet Prinsessan Sophia Albertinas Jordfästning uti Riddarholms Kyrkan…” (27 april 1829)

Processionen passerade Riddarhustorget och även från Riddarhuset och dess omkringliggande byggnader brukade begravningståg följas av nyfikna som köpt biljett till de numrerade fönstren och taken.

Karl XIV Johans likbegängelse


Karl XIV Johans likbegängelse lockade många åskådare. Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren. 


Ur Post- och inrikes tidningar 27 april 1844.

Fönster- och takplatser runt torget var fulla av folk.


Oskar I:s begravning refererad i Blekingsposten den 16 augusti 1859.

När Karl XV begravdes, den 9 oktober 1872, såg biljetten till Riddarhusets fönster och tak ut så här.

Biljett för bevistande av Karl XVs begravningståg RiddarhusetBiljett till fönsterplats. Foto: Riddarhuset.

Tre fönster saknade nummer, men de var ingalunda outnyttjade – riddarhussekreteraren med familj bodde i rummen bakom och brukade också beskåda sorgetågen.


Karl XV:s begravning i Kalmar den 28 september 1872.


Fönster att hyra i Bergstrahlska huset vid Karl XV:s begravning. Stockholms Dagblad den 8 oktober 1872.

Den sista anhalten


Oscar II:s begravningsobelisker. Foto: Stockholms stadsmuseum.

Oscar II:s begravningståg passerade förstås också torget. Begravningsobeliskerna syns i slutet av denna film på Filmarkivet.

Gustav V:s begravning:

Riddarhustorget 01-4-1950