Spårvagnar, hästomnibussar & nutida trafik

Trafiken då och nu

Riddarhustorget är numera ett biltrafikens torg. Människovimmel, skenande hästar, begravningsprocessioner, lantmarskalksvagnar, hästdroskor, arbetsåkdon, hästomnibussar och spårvagnar har bytts ut mot bilar (och en och annan cykel).

Spårvagnar


Foto: Stockholms stadsmuseum.

I Riddarhusdirektionens protokoll och skrivelse från den 20 april 1880 står om givet ”tillstånd till spårvägslinjers framdragande”.

Riddarhustorget
Foto: Postmuseum.

I Claes Lundins Nya Stockholm anges att en spårvagn passerade torget var femte minut.

Okänd fotograf. Foto: Nordiska museet (NMA 0057977.)
Okänd fotograf. Foto: Nordiska museet.

Från 1887 godkänner man att en soffa för väntande spårvagnspassagerare ska utsättas och samma år även en omnibusstations upprättande.

Okänd fotograf. Foto: Tekniska museet.

Axel Lindahl, 1898. Foto: Malmö Museer.

Okänd fotograf, 1896. Foto: Stockholms stadsmuseum. 
Okänd fotograf, 1896. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

Oscar Levertin tecknar en dyster Gustav Vasa-staty, 1883:

”I oafbruten följd ila spårvagnarne förbi med sitt rasslande vagnsbuller och sina pinglande klockor, ila förbi Riddarhustorget, der Gustaf Wasa står kobent och grötmyndig och önskar, att han aldrig vore född hellre än att år ut, år in dag för dag betrakta, hur herrarne hos Warodell sälja porslin. Det enda, som upprätthåller hans värdighet, är, att han vet, att riddarhuset reser sig bakom honom förnämt, stelt och aristokratiskt, som om idel feodalkavaljerer beundrande sågo upp mot dess väggytor, och icke en demokratisk slägt rörde sig kring dess stenfot, en ny generation, som tagit till riddaruppgift att skaffa rättigheter åt alla dessa små och tryckta, hvilka ej äro »introducerade».”

Hästomnibussar

Redan år 1835 hade en hästomnibuss rullat på Riddarhustorget, men den 1887 nämnda linjen gick mellan Vasastaden (Västmannagatan) – Drottninggatan – Fredsgatan – Gustav Adolfs Torg – Norrbro – Myntgatan med Riddarhustorget som sydlig ändstation.

Carl Johan Gimberg, 1897. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

Rörelsen ägdes då av grosshandlaren Leopold Meyer.

”Vagnarna var såväl bekväma som väl utrustade men så tunga, att trafiken snart måste för en tid inställas och ändringar vidtagas för att göra dem lättare. Vintertiden utbyttes, om så behövdes, hjulen mot medar. Busstrafiken Vasastaden – Riddarhustorget gick under benämningen Stockholms Central-Omnibuslinie. I sept. 1890 överläts rörelsen på Stockholms Allmänna Omnibus AB. Materielen bestod år 1896 av 25 vagnar och 70 hästar. Personalen utgjordes av omkring 50 personer.

Det var således en rätt ansenlig rörelse.”


Hästomnibuss på torget av Johannes Jaeger. Foto: Malmö Museer.

Den sista hästomnibussen körde på Riddarhustorget år 1902.

Källa: Sten Holmberg, Om bussrörelsen i Stockholm med omnejd.

Järnvägsspår

Nya järnvägsspår medförde att Palmstedts bro revs år 1867 och ersattes av en gjutjärnsbro av Erik Adolf Unge.


Unges gjutjärnsbro. Foto: Stockholms stadsmuseum.

Det var den så kallade sammanbindningsbanan som innebar att nya järnvägsspår drogs vid Riddarholmskanalen.


Foto: Wikipedia.

Sammanbindningsbanans dragning gick på kanalens västra sida.


Järnvägs- och spårvagnsspår visas på Lundgrens karta från 1885.

Biltrafik

Varje dygn passerar många bilar den tvåfiliga leden belägen på den mark som en gång tillhört Riddarhuset.


Okänd fotograf, 9 maj 1947. Foto: Spårvägsmuseet.
Okänd fotograf, 9 maj 1947. Foto: Spårvägsmuseet.

Trafik på torget år 1947.

Tunnelbana

Bilderna visar när tunnelbanespåret dras i början av 1950-talet.


Tore Burnäs, 20 februari 1952. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

Vid Strömsborg.


Lennart af Petersens, 1950-1955. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

Parallellt med Riddarhustorget.

Centralbron byggs 1955-1965

Över hundratusen bilar passerar varje dygn Riddarhustorget på den intilliggande Centralbron.


Lennart af Petersens, 1955-1965. Foto: Stockholms stadsmuseum. 


Pål-Nils Nilsson. Foto: Riksantikvarieämbetet.

Byggandet av Centralbron innebar att Unges gjutjärnsbro till Riddarholmen ersattes av en betongbro.


Betongbron invigdes 1958.

Riddarhustorget i mars 2018


Åt öst …


… och åt väst.